آیین افتتاح بیمارستان بوعلی چادگان و اورژانس بیمارستان شهدای لنجان با حضور معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امروز سه شنبه مورخ ۹۵/۲/۱۴ با حضور معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر آقاجانی، بیمارستان بوعلی شهرستان چادگان با ۳۲ تخت بستری و اورژانس و بازسازیهای ساختمانی و تجهیزاتی بیمارستان شهدای لنجان، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.شایان ذکر است جهت افتتاح اورژانس بیمارستان شهدای لنجان  اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال هزینه گردیده است.