بازدید جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه از شبکه برخوار

در بیست و دومین روز دی ماه  ساعت ۱۱ صبح جناب آقای دکتر یوسفی از شبکه بهداشت و درمان برخوار دیدن کردند. 

در این بازدید از امکانات و فرآیندهای بهداشتی و درمانی شهرستان دیدن و در جلسه ای که با حضور امام جمعه شهر دولت آباد، مسئولین شهرستان و شبکه برخوار تشکیل گردید به بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی درمانی مردم شهرستان پرداخته و راهکارهای لازم در راستای ارتقای خدمات  بهتر و بیشتر به مردم ارائه دادند.