برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی گروه هفت معاونت های توسعه مدیریت و منابع

جلسه هماهنگی و پایش برنامه عملیاتی گروه هفت معاونت های توسعه مدیریت و منابع به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور نماینده مرکز توسعه و تحول اداری وزارت متبوع و نمایندگان و کارشناسان برنامه عملیاتی دانشگاه های یزد، کاشان و شهرکرد، در روز یکشنبه مورخ ۱۵/۶/۹۴ در سالن جلسات تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که به  میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به سرگروهی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر یارمحمدیان برگزار گردید، میزان پیشرفت ۵ ماهه برنامه های عملیاتی معاونت های توسعه گروه هفت بررسی و ضمن تبادل نظر اعضا مقرر گردید گزارشی از برنامه های پیشگفت جهت ارائه در جلسه ای که به همین منظور با حضور سرگروه های مربوطه در وزارت متبوع برگزار خواهد شد، تهیه گردد.