برگزاری کارگاه آشنایی با دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک

روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه، کارگاه آشنایی با دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در تالار لقمان مرکز همایش های علمی دانشگاه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مسئولین دانشگاه و معاونت توسعه، روسا و مسئولین امور مالی و درآمد واحدهای تابعه، مدیران پرستاری مراکز پزشکی و مسئولین IT واحدها برگزار شد، در خصوص دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک بیمارستان ها، نحوه اجرا و پیاده سازی این برنامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین در پایان جلسه پانل پرسش و پاسخی توسط اعضا کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه برگزار و به سوالات و پیشنهادات حاضرین پاسخ های لازم داده شد.