برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی استقرار سامانه قاصدک در بیمارستانها

طی مصوبه کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت و هماهنگی بعمل آمده با مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ، به آگاهی می رساند کارگاه آموزشی « ارزیابی استقرار سامانه قاصدک در بیمارستانها » در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه در محل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد.

شرکت مدیران بیمارستانی ، پرستاری ، مالی و کارشناسان مرتبط با موضوع و مسوُل IT   در دوره مذکور براساس اطلاع رسانی انجام شده(بخشنامه شماره ۱۷۳۲ مورخ ۲۲/۲/۹۴ ) توسط معاونت درمان ،  الزامی است .
ضمناً کارگاه مذکور مشمول امتیاز آموزشی خواهد بود .
 

فهرست: