تشکیل جلسه کمیسیون حل اختلاف

روز سه شنبه ۱۹دی ماه راس ساعت ۱۰ صبح ، جلسه کمیسیون حل اختلاف در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع تشکیل شد و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.