تقدیر از معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان"تلاشگر نمونه عرصه سلامت" از سوی مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت هفته ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار گردید، از خدمات ارزنده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکتر علیرضا یوسفی به عنوان "تلاشگر نمونه عرصه سلامت" بواسطه هدایت و اجرای بالغ بر پانصد پروژه بهداشتی درمانی و احداث یا توسعه ۲۳ بیمارستان در طول ۲۵ سال گذشته در سطح استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.