جلسه مشترک روسای دانشگاه و نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی

صبح روز جمعه ۲۰بهمن ماه ۹۶ دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع در معیت خانم دکتر چنگیز و دیگر رووسای دانشگاه در جلسه ای که با حضور خانم سعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه درمجلس شورای اسلامی  تشکیل شد ، شرکت کرد.

در این نشست پیرامون مسایل و مشکلات موجود در بیمارستان محمد رسول ا...(ص) و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مبارکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین راهکارهایی در خصوص جداسازی بیمارستان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اتخاذ نمودند.