دایر بودن رستوران سبز و رستوران مهمانسرای بزرگمهر در ایام نوروز

با اعلام امور رفاهی دانشگاه و به منظور رفاه حال اعضای محترم هیات علمی و کارکنان خدوم دانشگاه، رستوران سبز و مهمانسرای دانشگاه در ایام نوروز(طبق برنامه پیوست) دایر می باشند:

رستوران سبز واقع در مجموعه باغ گیاهان دارویی از تاریخ ۲/۱/۱۳۹۳ لغایت۱۲/۱/۱۳۹۳  (تلفن:۷۹۲۲۷۹۷)
رستوران مهمانسرای بزرگمهر از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ (تلفن:۳-۲۶۵۸۰۴۱)


لازم به ذکر است ورود به مجموعه رستوران سبز تنها از درب شرقی دانشگاه واقع در خیابان هزار جریب امکانپذیر است.