دومین جلسه هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و روسا و مدیران بیمه ها

دومین جلسه هماهنگی و اتخاذ خط مشی واحد بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و روسا و مدیران بیمه های پایه شامل بیمه سلامت ، بیمه اجتماعی ( معاونت درمان بیمه های اجتماعی) ، بیمه نیروهای مسلح با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و اعضای کمیته بیمه و منابع دانشگاه برای " اجرای برنامه تحول نظام سلامت "

در روز دوشنبه مورخ ۱۵/۲/۹۳ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید  تنگناها و مشکلات منابع و بیمه و راهکارهای همکاری مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

فهرست: