دومین روز از جشنواره عمران سلامت اصفهان

دومین روز از جشنواره عمران سلامت اصفهان مورخ ۷-۶-۹۶ به روایت تصویر