قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا اطمینانی

 

سمت:قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع

 

تلفن تماس:۳۷۹۲۹۶۰۰-۰۳۱

 

نمابر:۳۶۶۸۰۰۱۷  ۰۳۱