قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد حسین حریری

 

سمت:قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع

 

تلفن تماس:۳۷۹۲۹۶۰۰-۰۳۱

 

نمابر:۳۶۶۸۰۰۱۷  ۰۳۱