قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر محمدحسین یارمحمدیان

 

سمت:قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع

 

مرتبه علمی:استاد تمام مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

 

تلفن تماس:۳۷۹۲۹۶۰۰-۰۳۱

 

نمابر:۳۶۶۸۰۰۱۷  ۰۳۱