معرفی سرپرست جدید مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح ها عمرانی

روز شنبه مورخ ۶/۹/۹۵ جلسه تودیع و معارفه سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح ها عمرانی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان، جمعی از مدیران حوزه معاونت و مراکز تابعه و کارشناسان دفتر فنی برگزار گردید.

 در این جلسه صمیمی آقای دکتر یوسفی ضمن تقدیر و تشکر زحمات آقای مهندس پاگیری در زمان تصدی مسئولیت فوق، برای ایشان در سمت جدید و برای جناب آقای مهندس سورانی در سمت سرپرستی مدیریت امور فنی آرزوی موفقیت کردند.