هجدهمین جلسه پایش و استاندارد سازی اقلام اطلاعاتی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هجدهمین جلسه پایش و استاندارد سازی اقلام اطلاعاتی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز چهارشنبه مورخ ۴-۹-۹۴ با حضور نمایندگان منابع انسانی ده دانشگاه علوم پزشکی کشور و نمایندگان اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی و پایش وضعیت نیروی انسانی در حوزه تحت سرپرستی خود پرداختند.