پرداخت حقوق آذر ماه۹۴

به اطلاع همکاران محترم می رساند پرداخت حقوق آذر ماه ۹۴ آندسته از کارکنان(رسمی، پیمانی و قسمتی از قراردادی ها) که از طریق نمایندگی خزانه استان کارسازی می گردد، به علت عدم ارسال وجه توسط خزانه تهران میسر نشده است. ان شاء اله به محض ارسال وجه، حقوق این دسته از کارکنان واریز خواهد شد.ضمنا حقوق سایر کارکنان اول دی ماه توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.