previous pauseresume next

پروژه طراحی فرایند و الگوی اجرایی نیاز سنجی آموزشی ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در نظر دارد با همکاری و محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان «پروژه طراحی فرایند و الگوی اجرایی نیازسنجی آموزشی ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور» را تدوین نماید.در همین راستا اولین جلسه پروژه مذکور به مدت سه روز از روز شنبه مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ با حضور اعضای تیم پروژه (کارشناسان ستاد، وزارت و برخی مسئولین آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ها، کارشناسان و اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در محل سالن اجتماعات تالار سبز دانشگاه برگزار و تا ۵/۸/۱۳۹۳ ادامه دارد.

برگزاری شورای مدیران حوزه معاونت و موافقت با پرداخت فوق العاده بهره وری همکاران بهدار و خدمه بیمار

روز یکشنبه مورخ ۲۷/۷/۹۳ جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور معاون محترم توسعه و مدیران حوزه معاونت برگزار گردید. در این جلسه با موافقت جناب آقای دکتر یوسفی مقرر گردید فوق العاده بهره وری جهت همکاران خدوم در مشاغل بالینی بهدار و خدمه بیمار علاوه بر کمک بهیار از ابتدای سال ۱۳۹۳ محاسبه و در مراکزی که نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند پرداخت گردد. شایان ذکر است مطالبات این عزیزان در سالهای قبل در صورت تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.

بازدید جمعی از مسئولین دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی امین

روز شنبه مورخ ۲۶/۷/۹۳  ریاست محترم دانشگاه به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع، قائم مقام معاونت درمان و رئیس و معاونین دانشکده پزشکی از مرکز آموزشی درمانی امین بازدید نمودند. در این بازدید بر تسریع در جابجایی مراکز بهداشت ۱ و ۲ و و تجهیز بیمارستان امین به عنوان قطب ترومای شمال شهر اصفهان و استقرار چند گروه آموزشی در آن مرکز تاکید گردید.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از مرکز آموزشی درمانی چمران

روز شنبه مورخ ۲۶/۷/۹۳ معاون توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز آموزشی درمانی چمران بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت برنامه توسعه مرکز قرار گرفت. در این بازدید جناب آقای دکتر یوسفی ضمن مذاکره با مسئولان محترم مرکز آموزشی درمانی شهید چمران و پیمانکار طرف قرارداد بر جدیت و سرعت عمل در تکمیل پروژه مذکور تاکید نمودند.

بازدید معاون توسعه و مدیریت منابع از مرکز آموزشی درمانی ایت اله کاشانی

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روند اجرای طرح هتلینگ در مراکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی بازدید نمود. در این بازدید آقای دکتر یوسفی به همراه حجت الاسلام روحانی از بخش های مختلف مرکز که در حال بازسازی هستند بازدید و بر تسریع روند اجرایی این بخش ها تاکید کرد. گفتنی است ، از آغاز برنامه تحول نظام سلامت تا کنون و در راستای اجرای طرح هتلینگ ، بازسازی کامل بخشهای ارتوپدی ، جراحی عمومی ، جراحی اعصاب ، اورژانس ، آی سی یو اعصاب و پست آی سی یوی مرکز به پایان رسیده و بازسازی بخش داخلی اعصاب و اتاق عمل جراحی شروع شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS