صفحه اول | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما

leader2

semat

image_gallery 

interanet

تصویر روز

1

یادداشت روز

وقتی وارد می شوی لباست معرف توست وقتی می روی حرفهایت
جلسه نحوه اجرای بیمه درمان تکمیل افراد تحت تکفل جانبازان و فرزندان شهداء

sam-7

عصر روز دوشنبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ جلسه ای در خصوص، نحوه اجرای بیمه درمان تکمیل افراد تحت تکفل جانبازان و فرزندان شهداء با حضور معاون پشتیبانی، دفتر امور ایثارگران ، بیمه دانا و سایر اعضاء در دفتر معاونت پشتیبانی دانشگاه تشکیل و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.