معرفی سرپرست جدید مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح ها عمرانی

روز شنبه مورخ ۶/۹/۹۵ جلسه تودیع و معارفه سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح ها عمرانی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکتهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان، جمعی از مدیران حوزه معاونت و مراکز تابعه و کارشناسان دفتر فنی برگزار گردید.

 در این جلسه صمیمی آقای دکتر یوسفی ضمن تقدیر و تشکر زحمات آقای مهندس پاگیری در زمان تصدی مسئولیت فوق، برای ایشان در سمت جدید و برای جناب آقای مهندس سورانی در سمت سرپرستی مدیریت امور فنی آرزوی موفقیت کردند.

افتخاری دیگر در توسعه و سازندگی حوزه سلامت

پروژه مهم بازسازی و هتلینگ بیمارستان شهدای لنجان در خرداد ماه ۹۴ با هدف خدمت رسانی عالمانه و ایجاد محیطی مناسب با شان و منزلت مردمان خوب شهرستان لنجان و حومه شروع گردید. با توجه خاص مقام عالی وزارت جناب آقای قاضی زاده هاشمی و تاکید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری و تلاش و اهتمام زایدالوصف جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به عنوان مجری این طرح بزرگ و پیگیری ها و نظارت مستمر جناب آقای مهندس پاگیری و مجموعه کارشناسان مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن در اردیبهشت ماه سال ۹۵ که به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری شده بود با بهترین کیفیت به اتمام رسید.انجام این پروژه مهم برگ زرین دیگری بر اقدامات زیربنایی و اساسی دولت تدبیر و امید و با جدیت و با اعمال شیوه مدیریت جهادی به اتمام رسید.

انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

طی حکمی از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای محمد اکبری به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه منصوب شدند. در این حکم همچنین از زحمات جناب آقای محمد جوادمحب در طول تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS