جلسه مشترک روسای دانشگاه و نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی

صبح روز جمعه ۲۰بهمن ماه ۹۶ دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع در معیت خانم دکتر چنگیز و دیگر رووسای دانشگاه در جلسه ای که با حضور خانم سعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه درمجلس شورای اسلامی  تشکیل شد ، شرکت کرد.

بازدید از مرکز آموزشی درمانی شهید چمران و مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه تیم مدیریت فنی دانشگاه از روند اجرای عملیات احداث پروژه های مراکز فوق روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۶ بازدید کرد.

تشکیل جلسه کمیته فنی و مالی طرح های عمرانی

سی و دومین جلسه کمیته فنی و مالی طرح های عمرانی در هفتمین روز بهمن ماه راس ساعت ده صبح تشکیل گردید .

بازدید از پردیس شماره ۲ دانشگاه

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع روز دوشنبه ، ۲ بهمن ماه از مکان جدید معاونت غذا و دارو بازدید کرد.

بازدید از از برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه

آقای دکتر یوسفی عصر روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه از مسابقات ورزشی کارکنان دیدن کرد.

بازدید از مرکز اموزشی درمانی آیت الله کاشانی

ظهر روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه آقای دکتر یوسفی از مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی بازدید کرد.

جلسه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه

۲۷ دی ماه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه در سالن جلسات معاونت توسعه تشکیل گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS