بازدید مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع از مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

روز چهارشنبه مورخ ۵/۶/۹۳ مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان سیدالشهدا(ع) بازدید نمودند. در این بازدید ضمن برگزاری نشستی با رئیس، مدیر و دیگر مسئولین مرکز وضعیت بیمارستان و همچنین روند پیشرفت در ساخت مرکزامام رضا(ع) از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

رونمایی از سامانه جامع الکترونیکی آموزش کارکنان

روز دوشنبه مورخ ۳/۶/۹۳ همزمان باهفته دولت و در آستانه روز کارمند، در راستای خط مشی دولت تدبیر و امید و به منظور استقرار دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و تکریم کارکنان، از سامانه جامع الکترونیکی آموزش کارکنان با حضور مدیران ستادی و رابطین آموزشی در تالار ابن سینارونمایی شد.

بازدید مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع از روند پیشرفت ساخت آزمایشگاه های مجتمع باغ ولیعصر

روز یکشنبه مورخ ۲/۶/۹۳ مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع از مجتمع باغ ولیعصر بازدید کردند. در این بازدید ضمن بررسی میزان پیشرفت فیزیکی ساخت آزمایشگاه های دانشگاه و مشکلات و کمبودهای موجود، در خصوص نحوه تکمیل پروژه بحث و تبادل نظر گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS