شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

روز یکشنبه مورخ ۲/۶/۹۳، شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر اعضا تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هم اندیشی معاونین دانشگاه در خصوص چالش های فراروی برنامه تحول نظام سلامت در بخش بیمه و منابع

روز دوشنبه مورخ ۲۷/۵/۹۳ جلسه هم اندیشی معاونین دانشگاه در خصوص چالش های فراروی برنامه تحول نظام سلامت در بخش بیمه و منابع، با حضور معاونین درمان، بهداشت، غذا و دارو و توسعه مدیریت و منابع و تعدادی از مدیران مراکز آموزشی درمانی و اعضای کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت برگزار و ضمن استخراج اصلی ترین چالش های حوزه بیمه و منابع مقرر گردید پس از جمع بندی نظرات اعضا پس از ارائه به ریاست محترم دانشگاه در گردهمایی روسای ستادی و شهرستانهای بیمه سلامت استان ارائه گردد.

تعاونی مسکن کارکنان

جلسه بررسی مشکلات پروژه ۴۵ واحدی مسکن مهر فولادشهر با حضور مدیر عامل تعاونی مسکن ، نماینده حقوقی اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی ، نماینده اتحادیه مسکن مهر ، پیمانکار پروژه و مدیر عامل سابق تعاونی مسکن برگزار گردید . و مسائل و مشکلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه جناب آقای دقیق مدیر عامل جدید با طرح مشکلات باقی مانده از قبل و شرایط موجود فعلی و بخصوص عدم انجام تعهدات پیمانکار و ابهامات مالی پروژه راههای برون رفت از وضعیت فعلی را تبیین و مقرر گردید :

۱ – پیمانکار و دفتر فنی دستگاه نظارتی اتحادیه مسکن مهر بررسی صورت وضعیت پروژه و اقدامات انجام شده و پیشرفت کار و وضعیت نهایی مورد توافق را ارائه نماید

۲ – هیات مدیره و مدیر عامل سابق نسبت به شفاف سازی مبالغ پرداختی و مستندات مالی مورد قبول پیمانکار اقدام نماید .  

۳ – پس از یک هفته جلسه بعدی هیات مدیره جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS