جلسه هم اندیشی معاونین دانشگاه در خصوص چالش های فراروی برنامه تحول نظام سلامت در بخش بیمه و منابع

روز دوشنبه مورخ ۲۷/۵/۹۳ جلسه هم اندیشی معاونین دانشگاه در خصوص چالش های فراروی برنامه تحول نظام سلامت در بخش بیمه و منابع، با حضور معاونین درمان، بهداشت، غذا و دارو و توسعه مدیریت و منابع و تعدادی از مدیران مراکز آموزشی درمانی و اعضای کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت برگزار و ضمن استخراج اصلی ترین چالش های حوزه بیمه و منابع مقرر گردید پس از جمع بندی نظرات اعضا پس از ارائه به ریاست محترم دانشگاه در گردهمایی روسای ستادی و شهرستانهای بیمه سلامت استان ارائه گردد.

تعاونی مسکن کارکنان

جلسه بررسی مشکلات پروژه ۴۵ واحدی مسکن مهر فولادشهر با حضور مدیر عامل تعاونی مسکن ، نماینده حقوقی اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی ، نماینده اتحادیه مسکن مهر ، پیمانکار پروژه و مدیر عامل سابق تعاونی مسکن برگزار گردید . و مسائل و مشکلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه جناب آقای دقیق مدیر عامل جدید با طرح مشکلات باقی مانده از قبل و شرایط موجود فعلی و بخصوص عدم انجام تعهدات پیمانکار و ابهامات مالی پروژه راههای برون رفت از وضعیت فعلی را تبیین و مقرر گردید :

۱ – پیمانکار و دفتر فنی دستگاه نظارتی اتحادیه مسکن مهر بررسی صورت وضعیت پروژه و اقدامات انجام شده و پیشرفت کار و وضعیت نهایی مورد توافق را ارائه نماید

۲ – هیات مدیره و مدیر عامل سابق نسبت به شفاف سازی مبالغ پرداختی و مستندات مالی مورد قبول پیمانکار اقدام نماید .  

۳ – پس از یک هفته جلسه بعدی هیات مدیره جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.

جلسه هم اندیشی بهبود وضعیت تعاونی مصرف کارکنان

جلسه هم اندیشی تعاونی مصرف کارکنان به منظور ارائه خدمات بهتر وبهبود وضعیت فعلی در محل فروشگاه تعاونی مصرف ، خیابان ابن سینا برگزار گردید و در این جلسه آقای دقیق ضمن تشکر و سپاس از ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم توسعه و منابع دانشگاه گفت : علیرغم تنگناهای مالی و بودجه ای ، مجموعه مدیریتی دانشگاه با اعتقاد بر تغییر اساسی در وضع امور رفاهی جهت توسعه و ساماندهی وضعیت موجود گام بر می دارند  و مطمئن هستیم در ماههای آینده ضمن توسعه و تمرکز امور رفاهی ، بهره مندی هرچه بیشتر کارکنان عزیز از خدمات رفاهی به همراه افزایش رضایتمندی پرسنل و جامعه سلامت استان ، سلامت هرچه بیشتر جامعه را ارمغان خواهد آورد .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS