بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل احداث مجموعه کلاس در غرب دانشکده پرستاری و مامایی

روز پنج شنبه ۱۶ مردادماه، آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه معاون فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از محل احداث مجموعه کلاس ها در غرب دانشکده پرستاری بازدید و عنوان نمود: این مجموعه کلاس باتوجه به کمبود کلاس آموزشی و فضای فیزیکی در کلیه دانشکده های دانشگاه، به پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تصویب هیات رییسه دانشگاه در غرب دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و خیرین محترم در مساحتی معادل ۶۰۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

جلسه بررسی روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت

چهارشنبه ۱مرداد ماه، جلسه ای به منظور بررسی موفقیت ها و چالش های برنامه تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه، جمعی از معاونین و مسئولین دانشگاه، مدیران شبکه های بهداشت و درمان و روسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه برگزار شد.در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه، محورهای برنامه تحول حوزه بهداشت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت

کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضا در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۴/۹۳ در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از مکاتبات رسیده از مراکز تابعه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS