بازدید از بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد در راستای برنامه تحول نظام سلامت قطب

در راستای مصوبات ستاد اجرایی قطب یک کشوری، روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۳/۱۳۹۳ بازدیدی توسط  آقای دکتر جهانگرد سرپرست مدیریت بهره وری و دبیر کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه ، از بیمارستان آیت اله کاشانی استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت و گزارشی از نکات حائز اهمیت اصلاحی به معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ارائه گردید.

بازدید از بیمارستان شهدای لنجان در راستای برنامه تحول نظام سلامت

روز دوشنبه مورخ ۱۲/۳/۹۳ بازدیدی در جهت اجرای برنامه تحول نظام سلامت، توسط آقایان دکتر جهانگرد( سرپرست مدیریت بهره وری دانشگاه و دبیر کمیته بیمه و منابع) و مهندس عبدالهی( عضو کمیته بیمه و منابع) از بیمارستان شهدای لنجان به عمل آمد. در این بازدید همچنین جلسه ای با حضور مدیر و مسئولین بخش های بستری و پاراکلینیک بیمارستان به منظور راه اندازی سیستم HIS برگزار و تصمیمات لازم  در این خصوص اتخاذ گردید.

برگزاری کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت با حضور نمایندگان بیمه های تکمیلی استان

جلسه کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور مسئولین و نمایندگان شرکت های بیمه استان اصفهان در تاریخ ۵/۳/۹۳ در تالار سبز دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه رئوس برنامه های تحول نظام سلامت و انتظارات دانشگاه از بیمه های مکمل تبیین گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS