بازدید از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

پنج شنبه ۲۱ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی در معیت جناب آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت از بیمارستان محمد منتظری نجف آباد دیدن کردند.

بازدید جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه از شبکه برخوار

در بیست و دومین روز دی ماه  ساعت ۱۱ صبح جناب آقای دکتر یوسفی از شبکه بهداشت و درمان برخوار دیدن کردند. 

دیدار جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز پزشکی درمانی الزهرا(س)

بازدید ۳ ساعته معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز پزشکی درمانی الزهرا (س) روز سه شنبه ۱۹ دی ماه انجام گردید .

تشکیل جلسه کمیسیون حل اختلاف

روز سه شنبه ۱۹دی ماه راس ساعت ۱۰ صبح ، جلسه کمیسیون حل اختلاف در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع تشکیل شد و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

بازدید رئیس محترم دانشگاه به همراه معاونین محترم بهداشت ، درمان و توسعه از بیمارستان های امام حسین (ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار

بعداز ظهر پنج شنبه ۱۴ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع درمعیت رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم بهداشت و درمان از بیمارستان های امام حسین (ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار دیدن کردند . 

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع،  در روز یکشنبه مورخ ۱۰-۱۰-۹۶ برگزار گردید. در این جلسه میزان پیشرفت برنامه عملیاتی سال ۹۶ ارزیابی و اولویت های برنامه عملیاتی سال آتی معاونت مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین راهکارهای کاهش هزینه های جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول سال ۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع

روز یکشنبه مورخ ۱۴-۸-۹۶ جلسه پایش برنامه عملیاتی ۶ ماهه اول سال ۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور قائم مقام معاونت، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه و رابطین پایش برنامه عملیاتی مدیریت های حوزه معاونت برگزار و ضمن بررسی برنامه های در بازه ثبت، میزان پیشرفت برنامه ها و ارزیابی انطباق انجام شده در وزارت متبوع، موانع پیشرفت فعالیتها بررسی و راه حل های پیشنهادی ارائه گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS