بازدید از پردیس شماره ۲ دانشگاه

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع روز دوشنبه ، ۲ بهمن ماه از مکان جدید معاونت غذا و دارو بازدید کرد.

بازدید از از برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه

آقای دکتر یوسفی عصر روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه از مسابقات ورزشی کارکنان دیدن کرد.

بازدید از مرکز اموزشی درمانی آیت الله کاشانی

ظهر روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه آقای دکتر یوسفی از مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی بازدید کرد.

جلسه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه

۲۷ دی ماه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه در سالن جلسات معاونت توسعه تشکیل گردید .

بازدید از مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)

آقای دکتر یوسفی معاون توسعه در معیت  قائم مقام وزیر بهداشت جناب آقای دکتر حریرچی ، سرکار خانم دکتر چنگیز ومعاون محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) دیدن فرمودند. 

بازدید از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

پنج شنبه ۲۱ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی در معیت جناب آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت از بیمارستان محمد منتظری نجف آباد دیدن کردند.

بازدید جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه از شبکه برخوار

در بیست و دومین روز دی ماه  ساعت ۱۱ صبح جناب آقای دکتر یوسفی از شبکه بهداشت و درمان برخوار دیدن کردند. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS