جلسه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه

۲۷ دی ماه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه در سالن جلسات معاونت توسعه تشکیل گردید .

بازدید از مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)

آقای دکتر یوسفی معاون توسعه در معیت  قائم مقام وزیر بهداشت جناب آقای دکتر حریرچی ، سرکار خانم دکتر چنگیز ومعاون محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) دیدن فرمودند. 

بازدید از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

پنج شنبه ۲۱ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی در معیت جناب آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت از بیمارستان محمد منتظری نجف آباد دیدن کردند.

بازدید جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه از شبکه برخوار

در بیست و دومین روز دی ماه  ساعت ۱۱ صبح جناب آقای دکتر یوسفی از شبکه بهداشت و درمان برخوار دیدن کردند. 

دیدار جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز پزشکی درمانی الزهرا(س)

بازدید ۳ ساعته معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز پزشکی درمانی الزهرا (س) روز سه شنبه ۱۹ دی ماه انجام گردید .

تشکیل جلسه کمیسیون حل اختلاف

روز سه شنبه ۱۹دی ماه راس ساعت ۱۰ صبح ، جلسه کمیسیون حل اختلاف در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع تشکیل شد و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

بازدید رئیس محترم دانشگاه به همراه معاونین محترم بهداشت ، درمان و توسعه از بیمارستان های امام حسین (ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار

بعداز ظهر پنج شنبه ۱۴ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع درمعیت رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم بهداشت و درمان از بیمارستان های امام حسین (ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار دیدن کردند . 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS