پرداخت حقوق آذر ماه۹۴

به اطلاع همکاران محترم می رساند پرداخت حقوق آذر ماه ۹۴ آندسته از کارکنان(رسمی، پیمانی و قسمتی از قراردادی ها) که از طریق نمایندگی خزانه استان کارسازی می گردد، به علت عدم ارسال وجه توسط خزانه تهران میسر نشده است. ان شاء اله به محض ارسال وجه، حقوق این دسته از کارکنان واریز خواهد شد.ضمنا حقوق سایر کارکنان اول دی ماه توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

بازدید از مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع) اصفهان

روز جمعه مورخ  ۱۳ آذرماه ۱۳۹۴ معاون توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر یوسفی به همراه دکتر جمالی نژاد شهردار محترم و جناب آقای مهندس امینی رئیس محترم شورای شهر اصفهان و جمعی از اعضای آن شورا با حضور در مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع)، از آن مرکز بازدید نمودند.در این بازدید به طور ویژه مشکلات ترافیکی و پارکینگ  آن مرکز بررسی شد.

برگزاری جلسه بررسی اقدامات و پروژه های برنامه عملیاتی تا شش، حوزه منابع انسانی معاونت های توسعه مدیریت و منابع گروه هفت

روز پنجشنبه مورخ ۵-۹-۹۴ جلسه بررسی اقدامات و پروژه های برنامه عملیاتی تا شش، حوزه منابع انسانی معاونت های توسعه مدیریت و منابع  گروه هفت، با حضور مدیران و کارشناسان نیروی انسانی دانشگاه های علوم پزشکی یزد، کاشان و شهرکرد و به میزبانی دانشگاه علومپزشکی اصفهان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS