برگزاری کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز پنجشنبه مورخ ۵-۹-۹۴ کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی با حضور مدیران توسعه سازمان و منابع انسانی استانهای یزد، کاشان و شهرکرد و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باغ گیاهان دارویی برگزار گردید. در این جلسه که جناب آقای ماهی مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع نیز حضور داشتند، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی از عملکرد کمیته مذکور ارائه و تصمیمات لازم جهت برگزاری جلسات آتی اتخاذ گردید.

هجدهمین جلسه پایش و استاندارد سازی اقلام اطلاعاتی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هجدهمین جلسه پایش و استاندارد سازی اقلام اطلاعاتی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز چهارشنبه مورخ ۴-۹-۹۴ با حضور نمایندگان منابع انسانی ده دانشگاه علوم پزشکی کشور و نمایندگان اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی و پایش وضعیت نیروی انسانی در حوزه تحت سرپرستی خود پرداختند.

برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی گروه هفت معاونت های توسعه مدیریت و منابع

جلسه هماهنگی و پایش برنامه عملیاتی گروه هفت معاونت های توسعه مدیریت و منابع به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور نماینده مرکز توسعه و تحول اداری وزارت متبوع و نمایندگان و کارشناسان برنامه عملیاتی دانشگاه های یزد، کاشان و شهرکرد، در روز یکشنبه مورخ ۱۵/۶/۹۴ در سالن جلسات تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS