صفحه اول | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما | نقشه سایت | معاونت پشتیبانی

mui_92

امام رضا علیه السلام:

                                                           بعد از انجام واجبات ، كاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مؤمن ، نزد خداوند بزرگ نیست