رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی برگزاری مناقصه، مزایده و استعلام

آگهی

تاریخ انتشار موضوع آگهی نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/16 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی برخی از واحدهای تابعه دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1402/03/16 استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه بیمارستان شهدای دهاقان نمایش آگهی
استعلام 1402/03/16 استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه شبکه بهداشت و درمان فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/09

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نظافت ساختمان های اداری حوزه ریاست و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و نظافت و حمل زباله محوطه پردیس دانشگاه

نمایش آگهی
 مزایده 1402/03/09 مزایده عمومی واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی نمایش آگهی
استعلام 1402/03/09 استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری،اسکن و بایگانی پرونده های پزشکی بیمارستان فارابی نمایش آگهی
استعلام 1402/03/09 استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداشت فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان فارابی نمایش آگهی
استعلام 1402/03/08 استعلام واگذاری فضای فیزیکی جهت داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم نمایش آگهی
مزایده 1402/03/06 مزایده واگذاری محل غرفه مواد غذایی مرکزآموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) نمایش آگهی
استعلام 1402/03/06 استعلام تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شفا کلیشاد نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ایراج خوروبیابانک به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پانسیون 4واحدی اردستان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای سُه شاهین شهر به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 263دستگاه اگزوزفن پروژه مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)(ساختمان منصوری) و انجام کلیه تعهدات  نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان مرکز سلامت شهید کشوری به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محوطه و کارهای باقیمانده بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)نطنز بر اساس فهارس بهاء 1402 نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات نیم بخش بستری زنان بر اساس فهارس بهاء 1402 نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کلینیک(محوطه سازی و احداث سی تی اسکن)بیمارستان بوعلی چادگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت مسعودیه به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1402/03/03 استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و انتقال پسماندهای پزشکی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/01 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر هواساز هایژنیک جهت بیمارستان شهید رجایی داران و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/01 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی(27/5) تن تبرید جهت نصب و انجام کلیه تعهدات جهت بیمارستان شهید رجایی داران نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/01 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری مرکز آموزشی بهداشتی چادگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/01 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی 200تن تبرید جهت بیمارستان گلدیس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1402/03/01 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت و پانسیون دو واحدی نقل و دنگزلو سمیرم به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/27 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات عایق بام(ایزوگام) و ترمیم بخشی از سقف بیمارستان شهدای لنجان بر اساس فهارس بهاء 1402 نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/27 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای ازونبلاغ فریدن به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/27 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت عشایری قاسملو سمیرم به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/27 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون پزشک ونک سمیرم به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1402/02/25 استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و انتقال پسماندهای پزشکی بی خطر شده بیمارستان شهدای لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/24 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری اتاق فرمان ساختمان اورژانس ملک شهر  نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت دولت آباد دهاقان بر اساس فهارس بهای سال 1402 به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی باغبادران به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت کته شور(صادق آباد) و پنج واحد پانسیون به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ستاد شبکه اردستان به همراه موتورخانه آن بر اساس فهارس بهای سال 1401 به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان 115 زیباشهر مبارکه به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس و سالن آموزش دامنه فریدن به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله و اتصالات مسی پروژه مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)(ساختمان منصوری) و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
استعلام 1402/02/20 استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و انتقال پسماندهای پزشکی بی خطر شده بیمارستان سیدالشهداء(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث داروخانه بیمارستان آفتاب هشتم خور به روش سرجمع بر اساس  فهارس بهاء سال 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول اقلام و خدمات مورد نیاز پروژه طراحی و خرید باس داکت و انجام کلیه تعهدات جهت نیرو رسانی به چیلرهای مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/20 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی نمایش آگهی
استعلام 1402/02/16 استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و انتقال پسماندهای پزشکی بی خطر شده مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی نمایش آگهی
استعلام 1402/02/16 استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و انتقال پسماندهای پزشکی بی خطر شده مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام 1402/02/16 استعلام تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام 1402/02/16 استعلام واگذاری خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی بیمارستان امام حسین(ع)گلپایگان نمایش آگهی
استعلام 1402/02/07 استعلام واگذاری دندانپزشکی مرکز جامع سلامت مهربد بهارستان نمایش آگهی
استعلام 1402/02/07 استعلام واگذاری دندانپزشکی مرکز جامع سلامت رهنان یک نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/05 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز جامع سلامت خور به روش سرجمع بر اساس فهارس بهاء سال 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1402/02/05 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سفتکاری ستاد شبکه نجف آباد به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1402/01/30 تجدید استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد جهت داروخانه جهت مرکز شبانه روزی رهنان نمایش آگهی
استعلام 1402/01/30 تجدید استعلام واگذاری دندانپزشکی مرکز جامع سلامت 14معصوم ملک شهر نمایش آگهی
مزایده 1402/01/29 تجدید مزایده عمومی غرفه مواد غذایی بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
استعلام 1402/01/28 استعلام واگذاری محل آزمایشگاه مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) نمایش آگهی
استعلام 1402/01/22 استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه دانشکده پزشکی نمایش آگهی
استعلام 1402/01/19 استعلام واگذاری محل درمان سوء مصرف مواد مخدر(MMT) شبکه بهداشت ودرمان نایین نمایش آگهی
استعلام 1402/01/14 استعلام تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مسیر شهر بهارستان مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1402/01/14 تجدید استعلام تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مسیر شاهین شهر مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/24 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دیتا سنتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه نمایش آگهی
مزایده 1401/12/24 مزایده عمومی پارکینگ ضلع جنوب وجنوب غربی مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/24 مناقصه عمومی یک مرحله ای واحد لندری بیمارستان های امیرالمومنین(ع) و صاحب الزمان(عج)شهرضا نمایش آگهی
مزایده 1401/12/23 مزایده عمومی فروش زمین واقع در شهر رضوانشهر (محله اران) وابسته به شبکه تیران و کرون نمایش آگهی
مزایده 1401/12/23 مزایده عمومی فروش زمین واقع در شهر عسگران بلوار شورا وابسته به شبکه تیران و کرون نمایش آگهی
مزایده 1401/12/23 مزایده عمومی فروش زمین واقع در شهررضوانشهر(شهرک شمالی)وابسته به شبکه تیران و کرون نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/20 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هشت دستگاه اتوکلاو نمایش آگهی
استعلام 1401/12/16 تجدیداستعلام واگذاری محل  فضای فیزیکی جهت خدمات داروخانه مرکز رهنان یک نمایش آگهی
استعلام 1401/12/10 تجدید استعلام واگذاری محل دندانپزشکی 14معصوم ملک شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه نمایش آگهی
استعلام 1401/12/10 استعلام واگذاری خدمات کاهش آسیب به مصرف کنندگان مواد اعتیادآورDICمردان در منطقه قائمیه نمایش آگهی
استعلام 1401/12/13 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان مبارکه  نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/10 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب،راه اندازی،استقرار و پشتیبانی اجرای پروژه لینک های وایرلس قطب دو نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/10 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب،راه اندازی،استقرار و پشتیبانی اجرای پروژه لینک های وایرلس قطب یک نمایش آگهی
مزایده 1401/12/09 مزایده عمومی واگذاری غرفه مواد غذایی بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/09 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فضای سبز به صورت حجمی معاونت دانشجویی فرهنگی نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ارائه خدمات راننده آمبولانس بیمارستانهای امیرالمومنین(ع)وصاحب الزمان(عج)شهرضا نمایش آگهی
استعلام 1401/12/06 استعلام واگذاری محل جهت غربالگری شنوایی سنجی نوزادان و شیرخواران مرکز سلامت کوجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/03 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت و دو واحد پانسیون پزشک قمبوان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/03 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت ایراج خورو بیابانک به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/03 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه پکیج هواساز هایژنیک جهت اتاق های عمل و یکدستگاه هواساز هایژنیک جهت NICU و یکدستگاه هواساز جهت آشپزخانه بیمارستان شهدای لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/03 مناقصه عمومی دومرحله ای بهسازی و استانداردسازی 15دستگاه آسانسور مرکزآموزشی درمانی الزهراء(س)و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/03 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پایگاه اورژانس و سالن آموزش دامنه فریدن به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/03 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دیتا سنتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/02 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید سه دستگاه اکوکاردیوگرافی ثابت جهت مراکز تابعه دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/02 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نظافت ساختمان های اداری حوزه ریاست و معاونت توسعه دانشگاه و نظافت و حمل زباله محوطه پردیس دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1401/12/02 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات CSSD به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی نمایش آگهی
استعلام 1401/11/30 استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی بیمارستان فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج دستگاه سونوگرافی مبله معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه فاز کم تلفات پست برق بیمارستان فاطمیه بادرود نطنز نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت دزج دهاقان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/23 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب و راه اندازی تابلوهای توزیع برق فشار متوسط جهت پست برق دو فیدره بیمارستان فاطمیه(س) بادرود نطنز نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/18 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی57تن تبرید مرکز جامع سلامت شماره2 درچه نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/17 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 9دستگاه انژکتور(تزریق سی تی اسکن)دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/11 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز بیمارستان محمدرسول ا..(ص)مبارکه به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/11 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیروتکمیل مرکز سلامت زفره به همراه محوطه سازی و دیوارکشی بر اساس فهارس بهاء سال 1401 نمایش آگهی
استعلام 1401/11/11 استعلام واگذاری خدمات کاهش آسیب به مصرف کنندگان مواد اعتیادآورDICمردان در منطقه شاهین شهر نمایش آگهی
مزایده 1401/11/11 تجدید مزایده واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه بیمارستان شفا نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/11 تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز داده  نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/09 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نظافت ساختمان های اداری حوزه ریاست و معاونت توسعه دانشگاه و نظافت حمل زباله محوطه پردیس دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1401/11/08 استعلام واگذاری محل دندانپزشکی 14معصوم ملک شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات CSSD به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/08 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پاویون دو واحدی پزشک حسن آباد جرقویه به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیست پزشک خالدآباد نطنز به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/11/05 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل توسعه دانشکده دندانپزشکی به همراه محوطه سازی بر اساس فهارس بهاء 1401 نمایش آگهی
استعلام 1401/11/05 استعلام واگذاری محل دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهداء فریدونشهر نمایش آگهی
استعلام 1401/11/04 استعلام واگذاری محل  فضای فیزیکی جهت خدمات داروخانه مرکز رهنان یک نمایش آگهی
استعلام 1401/11/03 استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه بیمارستان فاطمیه بادرود نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/26 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 40 دستگاه اتوکلاو رومیزی معاونت بهداشتی استان  نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/26 مناقصه واگذاری خرید خدمات بررسی و جداسازی،پاکسازی،اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/25 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم کنترل کیفی طراحی درمانIMRT 2D array دستگاههای شتابدهنده بخش رادیوتراپی نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات اورژانس و تکمیل کلینیک مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) بر اساس فهارس بهاء سال 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل مرکز سلامت زفره به همراه محوطه سازی و دیوارکشی براساس فهارس بهاء سال 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت دهسور فریدونشهر به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/10/18 استعلام واگذاری خرید خدمات تأسیسات شهری مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نمایش آگهی
مزایده 1401/10/18 استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تأمین ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تزریقات و پانسمان و اتاق پزشک عمومی درمانگاه امام خمینی(ره) بیمارستان سیدالشهداء(ع)سمیرم نمایش آگهی
مزایده 1401/10/14 مزایده واگذاری محل آزمایشگاه 9دی منظریه خمینی شهر نمایش آگهی
استعلام 1401/10/12 استعلام واگذاری خرید خدمات تأمین نیروی راننده آمبولانس بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار نمایش آگهی
استعلام 1401/10/12 استعلام واگذاری محل واحد سوء مصرف مواد مخدر(MMT)بیمارستان محمدرسول ا..(ص)مبارکه نمایش آگهی
مزایده 1401/10/12 مزایده واگذاری محل واحد تصویربرداری(رادیولوژی،سونوگرافی و CT اسکن)بیمارستان فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/10 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان امین نمایش آگهی
مزایده 1401/10/10 مزایده واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه بیمارستان شفا نمایش آگهی
استعلام 1401/10/10 استعلام واگذاری خرید خدمات بررسی و جداسازی،پاکسازی،اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/04

مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل و توسعه مرکزآموزشی درمانی فیض براساس فهارس بهاء 1401

نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/04 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات سی تی اسکن و اسپکت سی تی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) براساس فهارس بهاء سال 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/04 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و بازسازی پایگاه اورژانس 115 بویین میاندشت بر اساس فهارس بهاء1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/04 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای ازناوله بویین میاندشت به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/10/04 استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات داروخانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/04 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه اکوکاردیوگرافی پژوهشکده قلب و عروق نمایش آگهی
مناقصه 1401/10/03 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات رایانه ای مدیریت امورپشتیبانی نمایش آگهی
 مناقصه 1401/09/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه چادگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون 2واحدی گلشهر گلپایگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز بیمارستان محمدرسول ا..(ص) مبارکه به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و تعمیر اتاق های عمل بیمارستان سیدالشهداء(ع)سمیرم بر اساس فهارس بهاء 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری مرکز سلامت شماره 2 تیران به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/19 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اصلی مرکز سلامت شماره 2 فلاورجان به همراه محوطه سازی و دیوارمحوطه به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/19 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری بخشICU, CCU به همراه تعمیرات و تکمیل بخش ICU بیمارستان امام خمینی(ره)فلاورجان بر اساس فهرست بهاء1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/19 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت امین آباد شهرضا به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/19 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت زازران فلاورجان به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/09/19 استعلام واگذاری خرید خدمات تأمین نیروی راننده آمبولانس بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار نمایش آگهی
استعلام 1401/09/12 استعلام واگذاری خرید خدمات طب کار معاینات دوره ای شاغلین بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/12 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت کوشکیچه مبارکه به روش سرجمع نمایش آگهی
مزایده 1401/09/12 مزایده واگذاری محل اتاق پزشک درمانگاه بیمارستان محمدرسول ا..(ص)مبارکه نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مصاحبه گران و تحقیقگری مدیریت هسته گزینش نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/07 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید خدمات مشاوره طراحی مرکز داده  نمایش آگهی
مناقصه 1401/09/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب تجهیزات(سرور،ذخیره سازوسوییچ شبکه)مربوط به سامانه های نظارت تصویری مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) نمایش آگهی
استعلام 1401/09/06 استعلام واگذاری محل جهت خدمات داروخانه بیمارستان حضرت زینب(س) نمایش آگهی
استعلام 1401/08/23 استعلام واگذاری محل تاکسی سرویس جنب تالار شریعتی نمایش آگهی
استعلام 1401/08/23 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شفا کلیشاد(مسیر فولادشهر) نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/21 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید 110 دستگاه اتوکلاو رومیزی نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/18 مناقصه عمومی خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بیمارستان امیرالمومنین(عج) نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/18 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاهGC/MS نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه HPLC نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفتکاری مرکز جامع سلامت حضرت ولیعصر(عج) به روش سرجمع  نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/08 مناقصه عمومی خرید خدمات طبخ و توزیع غذا مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/08 مناقصه عمومی خرید خدمات بررسی و جداسازی،پاکسازی،اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
استعلام 1401/08/08 استعلام واگذاری محل واحد فیزیوتراپی نوبت عصر مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات مهدکودک مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) بر اساس فهارس بهاء 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/07 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پست برق کمپکت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان و انجام کلیه تعهدات  نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/07 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل کلینیک بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم بهمراه محوطه سازی براساس فهارس بهاء 1401 نمایش آگهی
مناقصه 1401/08/07 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت بویین میاندشت به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/07/17 استعلام واگذاری محل داروخانه شبانه روزی مرکز مهربد بهارستان نمایش آگهی
استعلام 1401/07/16 تجدید استعلام عمومی خرید خدمات پلیس(مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1401/07/16 استعلام عمومی خرید خدمات واحد لندری بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/07/02 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت نصرآباد جرقویه به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/07/02 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ستاد شبکه فریدن به همراه موتورخانه آن به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/07/02 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی و محوطه سازی مرکز سلامت ورپشت تیران به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/07/02 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون تک واحدی مرکز سلامت مهرگرد سمیرم به همراه دیورکشی محوطه آن به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/06/30 استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی بیمارستان خورشید نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/30 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت و پانسیون های رزوه چادگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/30 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت روستای میلاگرد فریدونشهر به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/30 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی،محوطه سازی و احداث اتاق دیزل مرکز سلامت عسگران تیران به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/30 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت اندوان خمینی شهر به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/30 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت سیبک فریدونشهر به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/30 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت برف انبار فریدونشهر به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/06/27 استعلام عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام 1401/06/17 تجدید استعلام واگذاری واحد تصویربرداری،سونوگرافی،سی تی اسکن بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1401/06/14 استعلام خرید خدمات حمل،انتقال پسماندهای عفونی بی خطر شده مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام 1401/06/12 استعلام عمومی خرید خدمات واحد لندری بیمارستان امام خمینی(ره)فلاورجان نمایش آگهی
استعلام 1401/06/12 استعلام عمومی خرید خدمات بررسی،جداسازی،پاکسازی و اسکن مدارک پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره)فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/08 تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب،راه اندازی و استقرار نرم افزار آزمایشگاه معاونت بهداشتی نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت دستگرد برخوار به روش سرجمع نمایش آگهی
مزایده 1401/06/05 تجدید مزایده واگذاری محل داروخانه بیمارستان امام حسین(ع)گلپایگان نمایش آگهی
مزایده 1401/06/05  تجدید مزایده واگذاری محل واحد دندانپزشکی امام محمد باقر(ع)وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1401/06/05  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه GC/MS/MS نمایش آگهی
استعلام 1401/06/05 استعلام عمومی خرید خدمات واحد لندری(به صورت حجمی) بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1401/06/05 استعلام عمومی خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1401/06/01 استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی،جداسازی،پاکسازی و اسکن مدارک پزشکی معاونت درمان نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/31 مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل بیمارستان69تختخوابی برخوار بر اساس فهارس بهای سال1401 نمایش آگهی
استعلام 1401/05/24 استعلام واگذاری خرید خدمات تأمین نیروی راننده آمبولانس بیمارستان شهید بهشتی اردستان نمایش آگهی
مزایده 1401/05/18 مزایده واگذاری محل اتاق پزشک و تزریقات وپانسمان کوشک و جوی آباد2 و جوادالائمه(ع) شبکه بهداشت ودرمان خمینی شهر نمایش آگهی
استعلام 1401/05/18 استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) نطنز نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری فضای سبز پردیس دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1401/05/15 استعلام واگذاری واحد تصویربرداری،سونوگرافی،سی تی اسکن بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/10 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واحد اسکرین اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/10 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)  نمایش آگهی
استعلام 1401/05/10 استعلام عمومی امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی و مرکز تلفن معاونت درمان دانشگاه نمایش آگهی
مزایده 1401/05/10 تجدید مزایده فروش 7 دستگاه خودرو سبک اسقاطی بصورت کیلویی  نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/10 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سلامت فرخی خور و بیابانک نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/10 مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل پاویون(تکمیل ساختمان اصلی،احداث پل ارتباطی و محوطه سازی) مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/09 مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و دیوارکشی آزمایشگاه مرکزی لنجان نمایش آگهی
استعلام 1401/05/08 استعلام واگذاری امور نگهداری وراهبری فضای سبز به صورت حجمی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1401/05/05 تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری و اسکن پرونده های راکد پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا نمایش آگهی
مزایده 1401/05/05 مزایده واگذاری محل واحد دندانپزشکی امام محمد باقر(ع)وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نمایش آگهی
مزایده 1401/05/05 مزایده واگذاری محل داروخانه بیمارستان امام حسین(ع)گلپایگان نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/05 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب،راه اندازی و استقرار نرم افزار آزمایشگاه معاونت بهداشتی استان نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/05 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان الزهراء(س) نمایش آگهی
مناقصه 1401/05/05 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری بیمارستان الزهراء(س) نمایش آگهی
استعلام 1401/05/05 تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار نمایش آگهی
استعلام 1401/04/11 استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری بیمارستان فاطمیه(س)خوانسار نمایش آگهی
مناقصه 1401/04/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت مهرجان خور به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/04/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت گلبهار بهارستان به همراه محوطه سازی و دیوارکشی به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/04/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اصلی مرکز سلامت سروش بهارستان نمایش آگهی
مناقصه 1401/04/06 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مرکز سلامت کجان نایین به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1401/04/06 استعلام واگذاری محل درمانگاه سرپایی(اتاق پزشک،تزریقات و پانسمان)بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا نمایش آگهی
استعلام 1401/04/06 استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری بیمارستان سیدالشهداء(ع)سمیرم نمایش آگهی
استعلام 1401/04/01 استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان فاطمیه بادرود نمایش آگهی
استعلام 1401/04/01 تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام 1401/04/01 تجدید استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی دانشکده داروسازی نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/30 مناقصه عمومی امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1401/03/29 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان کودکان امام حسین(ع) نمایش آگهی
استعلام 1401/03/29 استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مزایده 1401/03/29 مزایده فروش 7 دستگاه خودرو سبک اسقاطی بصورت کیلویی فقط به مراکز اسقاط سراسر کشور نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/28 مناقصه عمومی دومرحله ای امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی و خدمات نگهداری و تعمیرات کابل و سوییچ مخابرات پردیس دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/28 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی استخر 9دی دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1401/03/10 استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام 1401/03/09 تجدید استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی دانشکده داروسازی نمایش آگهی
استعلام 1401/03/09 استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی،جداسازی،پاکسازی و اسکن مدارک پزشکی نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین پزشک اورژانس و درمانگاه سرپایی مراکز جامع سلامت پیربکران و قهدریجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم نظارت تصویری بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات لندری وccsd بیمارستان گوگد گلپایگان نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات لندری بیمارستان کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات ccsd بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات لندری بیمارستان الزهراء(س) نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید DAILY CHECK دستگاههای شتابدهنده بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهداء(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز جامع سلامت ورنامخواست نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز جامع سلامت چرمهین نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز جامع سلامت سده لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات ccsd بیمارستان کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 3عدد کابل رابط مطلق دستگاههای شتابدهنده بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهداء(ع) 

نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور پاراکلیلینیکی بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه ترانسفورماتور توزیع 3فاز کم تلفات پست برق بیمارستان امام خمینی(ره)فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/03/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پانسیون تک واحدی به همراه دیوارکشی مرکز سلامت مهرگرد سمیرم نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه GC/MS/MS نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه LC/MS/MS نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه U HPLC نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه HPLC نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خانه بهداشت خرسانک به روش سرجمع وابسته به شبکه بهداشت ودرمان چادگان نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کلیه درب های چوبی،ضدحریق و سربی بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات نمای دانشکده پزشکی نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی مرکز سلامت عسگران به روش سرجمع وابسته به شبکه بهداشت و درمان تیران نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،کلیه کناف ها و تایل ها و سازه گالوانیزه بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/29 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب و راه اندازی تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/26 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه پکیج هواساز هایژنیک جهت بخش سی سی یو بیمارستان بهنیا تیران و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/26 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه پکیج هواساز هایژنیک سرمایش مستقیم6600cfm جهت بیمارستان حضرت محمد(ص)میمه  نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/25 مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل پاویون مرکز آموزشی و درمانی الزهراء(س) به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/24 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری بیمارستان محلی شهرستان بویین میاندشت به روش سرجمع  نمایش آگهی
استعلام  1401/02/20 استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی دانشکده داروسازی نمایش آگهی
مزایده 1401/02/14 مزایده عمومی واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
مزایده 1401/02/14 مزایده عمومی واگذاری محل پارکینگ به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/14 مناقصه عمومی یک مرحله ای پارتیشن بندی اتاق فرمان مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اتاق پزشک،تزریقات و پانسمان،بستری موقت مراکز جامعه سلامت شبانه روزی پیربکران و قهدریجان وابسته به شبکه بهداشت و درمان فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی دومرحله ای سفارش خرید غذای معاونت آموزشی نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه ارتروسکوپی full hd بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه بیمارستان شهید رجایی داران نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی،جداسازی،پاکسازی و اسکن مدارک جاری و راکد پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان بوعلی چادگان نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان خور نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان شهدای لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی درمانی امین نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/10 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات بخش MRI و فلورسکوپی بر اساس فهارس بهاء 1400 مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) نمایش آگهی
استعلام  1401/02/06  تجدید استعلام واگذاری محل واحد دندانپزشکی بیمارستان شهید مدرس نمایش آگهی
مناقصه 1401/02/04 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید دو دستگاه چیلرهواخنک به ظرفیت واقعی هر کدام 150تن تبرید جهت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی نمایش آگهی
استعلام  1401/01/31 استعلام واگذاری محل داروخانه بیمارستان محمدرسول ا..(ص) مبارکه نمایش آگهی
استعلام  1401/01/28 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید مدرس نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/27 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه اکسیژن ساز 600 لیتری نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/27 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه سی تی اسکن 16اسلایس نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/24 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی200تن تبرید جهت بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/24 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی200تن تبرید جهت بیمارستان امام خمینی (ره)فلاورجان  نمایش آگهی
استعلام  1401/01/24 استعلام واگذاری محل درمانگاه اورژانس مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/24 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه ترانسفورماتور توزیع سه فاز کم تلفات پست برق بیمارستان امام خمینی (ره)فلاورجان  نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/24 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و توسعه امحاءزباله بیمارستان خورشید بر اساس فهارس بها1400 نمایش آگهی
استعلام  1401/01/22  تجدید استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1401/01/22 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی بیمارستان افضلیان نایین نمایش آگهی
استعلام  1401/01/22 استعلام واگذاری محل واحد دندانپزشکی بیمارستان شهید مدرس نمایش آگهی
استعلام  1401/01/21 استعلام واگذاری خرید خدمات بررسی،جداسازی و اسکن مدارک پزشکی پرونده های جاری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام  1401/01/20  استعلام واگذاری محل جهت ارانه خدمات تایپ و تکثیر در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمایش آگهی
استعلام  1401/01/15 تجدیداستعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکزآموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
استعلام  1400/12/25 استعلام واگذاری خرید خدمات بررسی،جداسازی و اسکن مدارک پزشکی پرونده های جاری بیمارستان خورشید نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/25 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
استعلام 1400/12/22 استعلام واگذاری محل آزمایشگاه مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1400/12/14 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/11 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و توسعه امحاءزباله بیمارستان خورشید بر اساس فهارس بهاء 1400 نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/11 مناقصه عمومی خدمات مصاحبه گران و تحقیقگری مدیریت هسته گزینش دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1400/12/11  استعلام خرید خدمات امور نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)فریدونشهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان نایین نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان سمیرم نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نمایش آگهی
استعلام 1400/12/08  تجدیداستعلام خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی فیض نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات cssd بیمارستان فیض نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان شهدای لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان امام خمینی(ره)فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان آفتاب هشتم خور نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/08  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/07 مناقصه عمومی دومرحله ای بهسازی،استانداردسازی و تکمیل بیمارستان آیت ا.. گلپایگانی شهرستان گوگد گلپایگان نمایش آگهی
استعلام 1400/12/04 استعلام واگذاری محل سالن طبخ و رستوران سبز دانشگاه به صورت اجازه بهای ماهیانه نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/04  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی بیمارستان های امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/12/04 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 9 در منظریه خمینی شهر نمایش آگهی
استعلام 1400/12/04 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکزآموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/12/03 تجدید استعلام واگذاری محل آزمایشگاه مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1400/12/01 استعلام واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/30 تجدیدمناقصه عمومی دومرحله ای خرید،نصب وراه اندازی پنج دستگاه آسانسور جهت مرکز آموزشی درمانی فیض و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/30 مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یکدستگاه پکیج هواسازcfm 7500 جهت سالن کنفرانس و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
استعلام 1400/11/30  تجدید استعلام خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/11/30 استعلام واگذاری خرید خدمات حمل،انتقال و تخلیه پسماندهای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/11/27  استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/18 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه بهداشت روستای ده آباد به همراه بخشی از دیوارکشی محوطه و محوطه سازی به روش سرجمع. وابسته به شبکه بهداشت ودرمان نطنز نمایش آگهی
استعلام 1400/11/18 تجدیداستعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکزجامع سلامت قائم(عج) بصورت اجاره بهای ماهیانه شبکه بهداشت و درمان نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/11/13  استعلام واگذاری خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی بیمارستان امام حسین(ع)گلپایگان نمایش آگهی
استعلام 1400/11/13  استعلام واگذاری محل واحد فیزیوتراپی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12   مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،دمونتاژ،نصب قطعات و بازسازی و راه اندازی سه دستگاه آسانسور تخت بر مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مراکز آموزشی درمانی نور وحضرت علی اصغر(ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان نایین نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان گلپایگان نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- شبکه بهداشت ودرمان سمیرم نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر- مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار نمایش آگهی
استعلام 1400/11/12     استعلام خرید خدمات امور اپراتوری مخابرات و پیجینگ بیمارستان 9دی منظریه خمینی شهر نمایش آگهی
استعلام 1400/11/10     استعلام خرید خدمات پلیس(مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/11/09     استعلام خرید خدمات امور نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان فاطمیه بادرود نمایش آگهی
استعلام 1400/11/09     استعلام خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان شهدای لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان آفتاب هشتم خور نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان گلدیس شاهین شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مرکزآموزشی درمانی امین نمایش آگهی
مناقصه 1400/11/03      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات CSR مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی نمایش آگهی
استعلام 1400/11/03      تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل،انتقال و دفن پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستان بهنیا تیران و کرون نمایش آگهی
استعلام 1400/10/29      استعلام واگذاری محل غرفه فروش عینک به صورت اجاره بهای ماهیانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1400/10/29      استعلام واگذاری محل آزمایشگاه به صورت اجاره بهای ماهیانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/22      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 9 در منظریه خمینی شهر نمایش آگهی
مزایده 1400/10/22      تجدید مزایده فروش هفت دستگاه خودرو سبک اسقاطی بصورت کلیویی (فروش فقط به مراکز اسقاط مجاز سراسر کشور) نمایش آگهی
استعلام 1400/10/21     استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکز جامع سلامت قائم (عج) به صورت اجاره بهای ماهیانه شبکه بهداشت و درمان نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/10/21     استعلام خرید خدمات تنظیم مجدد (OverHaul) تجهیزات مرکز داده دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1400/10/20     استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان مرکز خدمات جامع سلامت حضرت علی (ع) به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/19    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اکسیژن مایع ( گروه ب) نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/19    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اکسیژن مایع ( گروه الف) نمایش آگهی
استعلام 1400/10/14     استعلام خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی فیض نمایش آگهی
استعلام 1400/10/14     تجدید استعلام واگذاری محل تصویربرداری (رادیولوژی، ماموگرافی و سونوگرافی) به صورت اجازه بهای ماهیانه بیمارستان حضرت الزهرا (س) زینبیه نمایش آگهی
مزایده 1400/10/13     استعلام واگذاری محل سالن طبخ و رستوران سبز دانشگاه به صورت اجازه بهای ماهیانه نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/13     مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث منبع آب بیمارستان فاطمیه بادرود به روش سرجمع بیمارستان فاطمیه بادرود نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/12     مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نظافت و حمل زباله محوطه پردیس دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات لندری مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات لندری جهت بیمارستان 32 تختخوابه ورزنه و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی بیمارستان های امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مراکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شماره دو شهری نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/11     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار نمایش آگهی
استعلام 1400/10/08     تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال، تخلیه و دفن پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستان بهنیا تیران و کرون نمایش آگهی
استعلام 1400/10/07     استعلام واگذاری خرید خدمات فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان خاتم الانبیا نطنز نمایش آگهی
استعلام 1400/10/05     استعلام واگذاری محل واحد فیزیوتراپی به صورت اجراه بهای ماهانه مرکز آموزشی درمانی عیسی بن مریم (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/10/05     تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی بی خطر شده بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/01     مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی پنج دستگاه آسانسور جهت مرکز آموزشی درمانی فیض و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/10/01     مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر هوا خنک به ظرفیت واقعی 255 تن تبرید جهت خرید، نصب، راه اندازی و انجام کلیه تعهدات جهت مرکز آموزشی درمانی فیض نمایش آگهی
استعلام 1400/09/30     استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (ماموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان عیسی بن مریم (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/29     مناقصه عمومی دو مرحله ای سفارش غذا معاونت آموزشی  نمایش آگهی
استعلام 1400/09/28     تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (ماموران شاغل در نیروی انتظامی) مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/24     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه پوسته دی آیتور و یک عدد کویل مبدل حرارتی و دو عدد منبع آب گرم بدون مبدل و سه عدد شیر فشار شکن همراه با سیستم کنترل و دمونتاژ دستگاه های موجود و انجام کلیه تعهدات ورزشگاه بانوان و موتورخانه دانشکده دندان پزشکی نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/22     مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سفت کاری توسعه مرکز سلامت شهید شریفیان بادرود به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1400/09/24     استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای عفونی بی خطرشده مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/09/22     استعلام واگذاری نگهداری و راهبری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/22     مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی 450 تن تبرید جهت مرکز آموزشی درمانی شهید چمران و انجام کلیه تعهدات (آخرین تغییرات) نمایش آگهی
مزایده 1400/09/22     مزایده فروش هفت دستگاه خودرو سبک اسقاطی بصورت کلیویی (فروش فقط به مراکز اسقاط مجاز سراسر کشور) نمایش آگهی
استعلام 1400/09/17     تجدید استعلام واگذاری محل واحد دندانپزشکی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/17     مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تأمین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از 20 هزار نفر - مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/15     مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات درمانگاه و مرکز شماره 2 درچه خمینی شهر براساس فهارس بهای سال 1400 نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/15     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار جراحی بیمارستان امین نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/15     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان نوبت صبح و عصر مرکز هرند نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/15     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات CSR بیمارستان قلب چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/15     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات لندری بیمارستان امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/15     تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات جمع آوری تفکیک کلیه پسماند مرگ، بی خطر پسماندهای عفونی و تیزو برنده، انتقال و تخلیه پسماندهای بی خطر سازی شده مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
استعلام 1400/09/14     استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال، تخلیه و دفن پسماندهای عفونی بی خطر شده بیمارستان بهنیا تیران و کرون نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/10     مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه پکیج هواساز 7500CFM جهت سالن کنفرانس پژوهشکده قلب و انجام کلیه تعهدات  نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/10 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 3600LB/HR و دو دستگاه دیگ آب داغ هر کدام به ظرفیت 1000000kcal/hr و دی اریتور به ظرفیت 1500 لیتر و منبع کندانس به ظرفیت 1000 لیتر به همراه متعلقات جهت موتورخانه بیمارستان گلدیس شاهین شهر و انجام کلیه تعدات و دمونتاژ دستگاه موجود نمایش آگهی
مناقصه 1400/09/10     مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ضلع شمالی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی به روش سرجمع نمایش آگهی
استعلام 1400/09/10     تجدید استعلام واگذاری محل تصویربرداری (رادیولوژی، ماموگرافی و سونوگرافی) بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه نمایش آگهی
استعلام 1400/09/08     استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1400/09/06     تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی بی خطر شده بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/09/01     استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/08/29     استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/08/26     تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی مدیریت و توسعه آموزش پزشکی (EDC) نمایش آگهی
استعلام 1400/08/23     استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی بی خطر شده بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/08/18     تجدید استعلام واگذاری محل آزمایشگاه به صورت اجاره بها ماهیانه مرکز صدیقه طاهره (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/08/16     تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی بی خطر شده مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/15     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات جمع آوری تفکیک کلیه پسماند مرگ، بی خطر پسماندهای عفونی و تیزو برنده، انتقال و تخلیه پسماندهای بی خطر سازی شده مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/15     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات CSR بیمارستان چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/15     تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفربر جهت مرکز جامع سلامت سپاهان شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/15     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نظافت خوابگاه های دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/15     مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع (بدون مواد اولیه) مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/15     مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع (بدون مواد اولیه) مرکز آموزشی درمانی امین نمایش آگهی
مزایده 1400/08/11    مزایده فروش اموال اسقاطی مدیریت و توسعه آموزش پزشکی نمایش آگهی
استعلام 1400/08/09    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/08/09    استعلام واگذاری محل تصویربرداری (رادیولوژی، ماموگرافی و سونوگرافی) بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه نمایش آگهی
استعلام 1400/08/09    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه  نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/09    مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/09    مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اکسیژن مایع ( گروه ب) نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/09    مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اکسیژن مایع ( گروه الف) نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/09    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان درمانگاه امام خمینی (ره) سمیرم نمایش آگهی
مناقصه 1400/08/09    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم نمایش آگهی
استعلام 1400/08/09    استعلام واگذاری تأمین نیرو راننده آمبولانس جهت اعزام بیمار شبکه بوئین میاندشت نمایش آگهی
استعلام 1400/08/04    مناقصه عمومی واگذاری امور نگهداری و راهبری تأسیسات برقی و مکانیکی بیمارستان بهنیا تیران نمایش آگهی
استعلام 1400/08/03    استعلام واگذاری خرید خدمات راننده آمبولانس جهت اعزام بیمار بیمارستان بوعلی چادگان نمایش آگهی
استعلام 1400/07/24    تجدید استعلام واگذاری محل درمانگاه اورژانس (اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان، EKG و اسکرین) به صورت اجاره بهای ماهیانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1400/07/21    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه نمایش آگهی
استعلام 1400/07/18    تجدید استعلام واگذاری امور نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان بهنیا تیران و کرون نمایش آگهی
استعلام 1400/07/11    استعلام واگذاری خرید خدمات برگه برداری، اسکن و بایگانی پرونده های پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/07/10    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداشت تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون نمایش آگهی
مناقصه 1400/07/10    مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهید منتطری نجف آباد نمایش آگهی
مناقصه 1400/07/10    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذا (بدون مواد اولیه) و خرید غذا تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1400/07/10    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم نمایش آگهی
استعلام 1400/07/07    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی بی خطر شده مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
استعلام 1400/07/04    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/07/04    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان حضرت زهرا (س) زینبیه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/30     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار جراحی بیمارستان امین نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/29     مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات آمبولانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) و صاحب الزمان (عج) شهرضا نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/29     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه اتوکلاو 300 لیتری بخش CCSD بیمارستان ورزنه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/29     مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات لندری بیمارستان 32 تخته خوابی ورزنه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/28     تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تابلوهای توزیع برق فشار متوسط و فشار ضعیف بیمارستان ورزنه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/28     تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه فاز کم تلفات پست برق بیمارستان ورزنه با ظرفیت 800 کیلوآمپر 0.4- 20 کیلو ولت نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/28     تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پنج دستگاه هواساز جهت بیمارستان ورزنه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/28

    تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی 80 تن تبرید جهت بیمارستان ورزنه

نمایش آگهی
استعلام 1400/06/23    تجدید استعلام واگذاری امور نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان بهنیا تیران و کرون نمایش آگهی
استعلام 1400/06/23    تجدید استعلام واگذاری محل واحد تصویربرداری به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزشی درمانی قلب چمران نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/22    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره ساز SAN مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/21    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار جراحی بیمارستان امین نمایش آگهی
استعلام 1400/06/21    تجدید استعلام واگذاری محل بخش تصویربرداری به صورت اجاره بها ماهیانه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/20    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث موتورخانه بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/20    مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تابلوهای برق فشار متوسط مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/18    مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/16    مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفربر جهت مرکز سلامت سپاهان شهر نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/16    مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نما و فریم پنجره ها، چهارچوب و پاگرد درب های آهنی ورودی آزمایشگاه مرکزی و مرکز مشاوره شهرستان برخوار به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/14    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان نوبت صبح و عصر مرکز هرند نمایش آگهی
مزایده 1400/06/14    تجدید مزایده عمومی فروش 4/5 دنگ از ملک مشاع مرحوم زمانیان نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/13    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای معاونت آموزشی نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/12    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و خدمات عمومی گروه دو نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/12    مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذا (بدون مواد اولیه) تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/10    مناقصه یک مرحله ای تعمیرات بخش CSSD مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) براساس فهارس بهاء سال 1400 نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/10    مناقصه عمومی یک دو مرحله ای خرید و راه اندازی یک دستگاه UPS بارک 80KVA و ظرفیت 40KVA بیمارستان امام موسی کاظم (ع) و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/10    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی یک دستگاه UPS با ظرفیت 160KVA دستگاه سی تی سیمولاتور بخش رادیولوژی بیمارستان سیدالشهدا (ع) و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/09    تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداشت تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1400/06/06    استعلام واگذاری امور نگهداری و راهبری فضای سبز به صورت حجمی جهت بیمارستان بهنیا تیران و کرون نمایش آگهی
استعلام 1400/06/03    تجدید استعلام واگذاری محل بخش تصویربرداری شامل: MRI، رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، OPG ،CT به صورت اجاره بهاء ماهیانه مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
استعلام 1400/06/03    تجدید استعلام واگذاری محل دندانپزشکی به صورت اجاره بهای ماهیانه شبکه بهداشت و درمان مبارکه نمایش آگهی
مناقصه 1400/06/02    مناقصه یک مرحله ای تعمیرات و تعویض لوله های تاسیساتی خوابگاه دانشجویی میلاد براساس فهارس بهاء 1400 معاونت توسعه مدیریت و منابع نمایش آگهی
استعلام 1400/06/01    استعلام واگذاری خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/31    مناقصه دو مرحله ای خرید دو دستگاه هواساز جهت ورزشگاه بانوان و انجام کلیه تعهدات معاونت توسعه مدیریت و منابع نمایش آگهی
استعلام 1400/05/24    استعلام واگذاری محل واحد دندانپزشکی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/05/23    استعلام واگذاری محل غرفه فروش موادغذایی و غرفه کافی شاپ به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/05/23    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات امور نقلیه آمبولانس جهت پوشش اعزام و انتقال بیمار مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/05/19    تجدید استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان قلب شهید چمران نمایش آگهی
استعلام 1400/05/16    استعلام واگذاری خرید خدمات نگهداشت تجهیزات دندانپزشکی کلینیک های ویژه نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/16    مناقصه دو مرحله ای خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA825 همراه با برد فول کنترل اتوماتیک و تابلو چنج آور بیمارستان شهید مدرس نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/13    مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان الزهرا (س) نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/13    مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و خدمات عمومی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه، امور نگهداشت تجهیزات IT، امور نگهداشت تجهیزات پزشکی و پایگاه اورژانس 115 در پنج گروه نمایش آگهی
استعلام 1400/05/12    استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید مدرس نمایش آگهی
استعلام 1400/05/12    استعلام واگذاری محل غرفه عینک فروشی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان نمایش آگهی
استعلام 1400/05/12    استعلام واگذاری محل بخش تصویربرداری شامل: MRI، رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، CT384 ،OPG به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران نمایش آگهی
استعلام 1400/05/12    استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/12    مناقصه عمومی خرید پست برق کمپکت جهت چیلرهای تراکمی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
استعلام 1400/05/10    استعلام واگذاری خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای عفونی مراکز تابعه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/05    مناقصه خرید لباس کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
مزایده 1400/05/05    تجدید واگذاری بخش تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن) مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/05    مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی (SAN) مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/05    مناقصه نگهداری فضای سبز قسمتی از پردیس دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1400/05/04    تجدید مناقصه امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی واحدهای تابعه نمایش آگهی
استعلام 1400/05/04    تجدید استعلام واگذاری محل بخش تصویربرداری به صورت اجاره بهای ماهیانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/29    احداث موتورخانه بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/29    خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور نفربر جهت بخش پیوند نمایش آگهی
استعلام 1400/04/29    تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات تأمین نیروی راننده آمبولانس جهت اعزام بیمار نمایش آگهی
استعلام 1400/04/26    استعلام محل واحد بهداشت دهان و دندان به صورت اجاره بهای ماهیانه نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/23    تجدید مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ساختمان تدبیر نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/23    خرید دو دستگاه هواساز هایژنیک جهت بخش SUC و اطفال و یک دستگاه هواساز معمولی جهت سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید منتظری نجف آباد و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/19    خرید دو دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه فاز کم تلفات پست برق بیمارستان ورزنه نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/19    احداث دیوار ضلع شمالی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/19    احداث سانترال گاز طبی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی به روش سرجمع نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/19    مناقصه خرید پنج دستگاه هواساز بیمارستان ورزنه و انجام کلیه تعهدات نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/19    مناقصه خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA825 همراه با برد فول کنترل اتوماتیک و تابلو چنج آور بیمارستان ورزنه نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/19    مناقصه خرید دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت واقعی 80 تن تبرید بیمارستان ورزنه نمایش آگهی
استعلام 1400/04/19    استعلام واگذاری محل واحد بهداشت دهان و دندان به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید مدرس نمایش آگهی
استعلام 1400/04/19    استعلام واگذاری محل مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مسیبی گز به صورت اجاره بهای ماهیانه نمایش آگهی
استعلام 1400/04/15    واگذاری محل درمانگاه سرپایی (اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان) به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا نمایش آگهی
مزایده 1400/04/13    واگذاری بخش تصویربرداری(رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن) مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/13    خرید خدمات انتظامات و حفاظت اطلاعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی نمایش آگهی
مناقصه 1400/04/13    خرید خدمات انتظامات و حافظت فیزیکی بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/04/08    تجدید استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/04/06    استعلام واگذاری خرید خدمات تأمین نیروی راننده آمبولانس  جهت اعزام بیمار بیمارستان بهنیا تیران نمایش آگهی
مزایده 1400/04/02    تجدید مزایده فروش یک پک (47 عددی) دست دندان ایواکلار نمایش آگهی
استعلام 1400/04/02    استعلام واگذاری خرید خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مسیر فولادشهر در سه شیفت بدون تعطیلی بیمارستان شفا کلیشاد

نمایش آگهی

مناقصه 1400/04/02    مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه هواساز ساختمان توسعه رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهداء (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/04/01    تجدید استعلام واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (MMT) به صورت اجاره بهای ماهیانه نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/30     مناقصه خرید 110 دستگاه رایانه معاونت بهداشتی نمایش آگهی
استعلام 1400/03/30    استعلام واگذاری محل بخش فیزیوتراپی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان نمایش آگهی
استعلام 1400/03/30    استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (ماموران شاغل در نیروی انتظامی) مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/30    مناقصه امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/30    مناقصه امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی پردیس دانشگاه نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/30    مناقصه امور نگهداری و راهبردی تاسیسات برقی و مکانیکی واحدهای تابعه نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/30    مناقصه تجمیع خرید بیمه نامه های دانشگاه نمایش آگهی
استعلام 1400/03/29    استعلام واگذاری خرید خدمات پلیس (مأموران شاغل در نیروی انتظامی) مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) نمایش
استعلام 1400/03/29    استعلام واگذاری محل بخش فیزیوتراپی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان نمایش
استعلام 1400/03/26    استعلام واگذاری خرید خدمات تأمین نیروی راننده آمبولانس جهت اعزام بیمار-بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکه نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/25    مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه هواساز جهت ساختمان توسعه رادیوتراپی و انجام تعهدات بیمارستان سیدالشهدا (ع) نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/25    مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق ساختمان تدبیر و انجام تعهدات نمایش آگهی
استعلام 1400/03/19    استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش آگهی
استعلام 1400/03/19    واگذاری خرید خدمات امور نقلیه آمبولانس جهت پوشش اعزام و انتقال بیمار مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) نمایش آگهی
استعلام 1400/03/19    واگذاری محل بخش تصویربرداری به صورت اجاره بهای ماهیانه مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی نمایش آگهی
مناقصه 1400/03/17    تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه جهت طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی  نمایش
مناقصه 1400/03/17    تجدید مناقصه خرید 550 دستگاه تین کلاینت جهت طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی نمایش
مناقصه 1400/03/17    تجدید مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی بیمارستان شهید منتظری نجف آباد نمایش