رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر بودجه

1

 

     مجید سرایانی                                 سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد 

تحصیلات                                                     کارشناسی ارشد حسابداری               

          شماره تماس محل کار                                                 37929650 - 031                                        

 

شرح وظایف:

 • شناخت کلی سیاست ها و نیازهای دانشگاه و برنامه ریزی و تلفیق آن در چارچوب خط مشی و اهداف وزارت متبوع
 • نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد مربوطه
 • برنامه ریزی به منظور بررسی و تبیین نقاط ضعف و قوت و ارائه راهبرد مناسب در جهت بهبود عملکردها و پیاده سازی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی و عادلانه
 • نظارت بر سهم بخش بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش دانشگاه از بودجه سنواتی کشور و پیگیری و شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه در مراجع ذیربط
 • نظارت بر اولویت های تخصیص بودجه در راستای چشم انداز توسعه دانشگاه و کشور
 • برنامه ریزی، بررسی، تعیین و مقایسه شاخص ها ، ضوابط و استانداردهای بودجه ریزی
 • بررسی و نظارت در تهیه و تنظيم بودجه هزینه ای و تملك دارائيهاي سرمايه اي با  واحدهاي تابعه
 • بررسي اعتبارات بودجه درخواستی و پيشنهادي واحدها و اخذ تصمیمات لازم در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه
 • بررسی و نظارت در تنظيم موافقت نامه و تفاهم نامه  لازم پس از تصويب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعاليت ها (پیشنهادی – مصوب – متمم)
 • ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه و نظارت بر نحوه عملکرد بر اساس برنامه ها و فعاليت ها
 • افزایش درآمد اختصاصی و توزیع عادلانه منابع مالی در بین واحدهای تابعه دانشگاه  
 • نظارت بر اجرای صحیح بخش نامه ها ، مقررات و ضوابط اجرایی بودجه و ارائه راهکار و اظهارنظر
 • بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات مربوطه
 • تهیه آمار و ارائه گزارشات به مقام مافوق
 • آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در دانشگاه
 • شرکت در جلسات  و کمیته ها
 • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین و مقررات مربوطه