رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی مناقصات عمرانی

مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و توسعه بخش مبارزه با هاری مرکز ابن سینا اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد شیرآلات و لوازم كنترلی پروژه مرکز آموزشی،درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)( ساختمان منصوری ) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل بخش لندری بیمارستان امین اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موتورخانه بیمارستان حضرت زینب (س) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان شهدای دهاقان

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی ساختمانهای جنبی و محوطه مجموعه بیمارستان افضلیان نایین اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، حمل ، نصب وراه اندازی تابلو پست برق کرامتی مرکز آموزشی درمانی شهید آیت ا... دکتر بهشتی اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد شیرآلات و لوازم كنترلی پروژه مرکز آموزشی،درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلوهای فشار ضعیف تکمیل مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)( ساختمان منصوری ) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل و نصب درب،پنجره و نمای فریم لس مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) ( ساختمان منصوری ) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت مرکز سلامت تاجداری گلپایگان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز جندق اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات