رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی معاون

 

 

1

دکتر محسن مصلحی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی پژوهشی بیماریهای پوست و سالک 

پست الکترونیک:  
شماره تماس محل کار : 031- 37929600