رفتن به محتوای اصلی
x

بسته های آموزشی مدیریت پشتیبانی

بسته های آموزشی 1402

     تصفیه آب درصنایع کوچک

     بسته آموزشی مناقصات

     جزوه راهنمای جامع ایمنی و بهداشت رانندگان

     بسته گردش اسناد و مکاتبات اداری در سازمان

بسته های آموزشی 1401

     آموزشی مسئولین امور عمومی

     فایل های پیوست بسته آموزشی مسئولین امور عمومی

     دبیرخانه

     آشنایی با امور خدمات عمومی فصل 2

     آشنایی و مقابله با جوندگان موذی

     بیماریهای شغلی

     عوامل زیان آور محیط کار

     عوامل زیان آور محیط کار8

     قوانین و مدیریت پسماند

     کتابچه ایمنی

     مدیریت خدمات

     مطالب آموزشی واحد خدمات

     منابع سوال ایمنی و بهداشت محیط کار

     بخشنامه

     آیین نامه مالی و معاملاتی 1400

     دستورالعمل نهایی واگذاری 14 تیر 1400

بسته های آموزشی 1400

     بخشنامه 

     دستورالعمل برگزاری مناقصات، مزایدات و استعلام ها

     دوره آموزشی آشنایی با دبیرخانه و وظایف سازمانی آن

     مدیریت اسناد الکترونیکی

     آشنایی با امور دفتری

     فرآیند برگزاری استعلام و مناقصات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

     بررسی روند تدوین برنامه انعقاد قراردادهای پیمانکاری ،مشاوره ای و کالا در سازمان های دولتی ایران

     مشابه ترین اعمال قراردادی به قرارداد اداری در ایران

     تحلیل اکسرژی هواساز حجم متغییر مجهز به مبدل هوا به هوا در دماهای مختلف

     بررسی روشهای مختلف کنترل هوشمند با استفاده از مانیتورینگ در بیمارستان جهت بهینه سازی مصرف انرژی

     آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار در بار حرارتی و برودتی و انرژی مصرفی ساختمان مسکونی

     ارزیابی استاندارهای بیمارستان سبز در مراکز درمانی تابعه دانشگاه در سال 1397