رفتن به محتوای اصلی
x

سرپرستان امور پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی سمت  تلفن
مهران مظاهری معاون 37924002
سارار ندیمی سرپرست امور اداری 37924004
محمد نادری سرپرست اداره امومالی 37924009
مرتضی غلامرضائی سرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی  37923963
فرزانه فرهادیه مسئول دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی وواحد نظارت و ارزیابی عملکرد حوزه پشتیبانی 37923992
مهندس الهه نصر مسئول واحد تجهیزات پزشکی 37923984
مهندس میثم یاری رئیس اداره نگهداری و تعمیرات 37923900
معصومه شاهوردی سرپرست واحد بیمه درمان تکمیلی پرسنل و بیمه مسئولیت مدنی 37924007
طاهره سعیدی زاده سرپرست اداره دبیرخانه 37929701
علی خرمی مسئول واحد خدمات عمومی 37923985
علی اکبر امینی مسئول واحد فضای سبزپردیس دانشگاه 37923960
یحیی قبادی سرپرست امور انبارها 37923848