رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

مدیر امور پشتیبانی و تأمین تجهیزات پزشکی

آقای یزدی

37924000-2

معاون امور پشتیبانی و تأمین تجهیزات پزشکی

آقای مظاهری

37924000-2

معاون فنی امور پشتیبانی و تأمین تجهیزات پزشکی

آقای محمدی

37924030

سرپرست خدمات عمومی

آقای سلمانی

37923985

سرپرست تدارکات

آقای سلمانی

37923991

سرپرست تجهیزات پزشکی

خانم ایزدپناهی

37923884

سرپرست انبارها

آقای قبادی

37923848

سرپرست ارزیابی عملکرد

خانم نقدی

37923992

سرپرست امور بیمه ایی و آموزش

خانم شاهوردی

37924007

سرپرست امور اداری

خانم ندیمی

37924004

رئیس اداره دبیرخانه مرکزی

خانم سعیدی زاده

37929701

سرپرست اداره حسابداری

آقای موسوی

37924009

سرپرست اداره امور قراردادها

      آقای موسی کاظمی      

37924003

سرپرست فضای سبز

آقای امینی

37923960

رئیس محترم اداره نگهداری و تعمیرات

آقای یاری

37923900

سرپرست محترم اداره نظارت بر خدمات

آقای غلامرضایی

37923963

دانلود فایل pdf