رفتن به محتوای اصلی
x

بیمه تکمیلی کارکنان

بیمه تکمیلی دانا 1402-1401

فرم اعلام خسارت آتش سوزی

فرم اعلام خسارت پزشکان

فرم اعلام خسارت کارفرما

فرم اعلام خسارت مسئولیت مدنی عمومی

لیست دندانپزشکان معتمد و ساعات حضور

شیوه نامه دریافت هزینه های درمانی

بخشنامه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی دانا

فرم ثبت نام بیمه درمان تکمیلی 

فرم تحویل اسناد درمانی 

جدول تعهدات طرح عادی

جدول تعهدات طرح نقره ای

جدول تعهدات طرح طلایی

مراکز درمانی استان اصفهان

لینک مراکز درمانی آنلاین:

ورود به سایت پورتال بیمه دانا به آدرس https://www.dana-insurance.com انتخاب مراکز ارائه خدمات . انتخاب مراکز درمانی

 بیمه تکمیلی البرز 1401-1400

دستورالعمل بیمه درمان تکمیلی 1400

فرآیند های پیگیری قرارداد بیمه درمان تکمیلی

طرح بیمه طلائی

طرح بیمه نقره ایی

رسید تحویل اسناد درمانی به شرکت بیمه البرز

روکش لیست هزینه های درمانی کارکنان 

دندانپزشکی معتمد بیمه البرز

مراکز طرف قرارداد بیمه البرز

نحوه ارائه هزینه های درمانی به بیمه البرز