رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اولین کلاس از دوره های آموزشی آشنایی با فرآیند اجرایی تخلفات اداری واجراء آراء در مدیریت منابع انسانی دانشگاه

روز چهارشنبه 9 خردادماه 1403اولین کلاس از سلسله دوره های آموزشی آشنایی با فرآیند اجرایی تخلفات اداری واجراء ویژه کارشناسان وروسا ادارات حوزه منابع انسانی دانشگاه با حضور سید مرتضی هاشمی مدیر منابع انسانی،محمدشمس معاون،مهندس محمد باقر محبی مشاور مدیر،دکتر حسین بیگی سرپرست گروه آموزش وتوسعه کارکنان ،مرضیه دانش پژوه سرپرست گروه حقوق،دستمزد وامور رفاهی وجمعی از کارشناسان وروسا ادارات تابعه منابع انسانی در محل تالار لقمان ستاد مرکزی برگزار گردید.

ابتدا سید مرتضی هاشمی ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله رئیسی وهیئت همراه ایشان،در خصوص اهداف برگزاری این سلسله دوره های آموزشی سخنان مبسوطی را ایراد نمودند. این کلاس آموزشی یک روزه با حضور یکصد نفر از همکاران گروه یک شامل مراکز بهداشت ودرمان وبیمارستانهای شهرستانهای گلپایگان،خوانسار،بویین ومیاندشت،فریدن ،فریدونشهر،چادگان، میمه،شاهین شهر،برخوار،خمینی شهر،نایین،بادرود،نطنز،اردستان،نجف آباد،تیران وکرون برگزارشد.محمد شمس معاون منابع انسانی مباحثی نظیر "آشنایی با فرآیند اجرایی تخلفات اداری واجراءآراء " مطرح ومسائل مرتبط با آنهارا تشریح نمودند.آموزش در تاریخهای 1403/3/30و1403/4/06جهت سایر گروهها برگزار خواهد گردید.