رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوره جامع آموزشی حقوق ومزایا(حق شاغل)ویژه کارشناسان ادارات منابع انسانی/کارگزینی

روز چهارشنبه 23 خردادماه 1403دوره جامع آموزشی با حضور مدرسین توانمند ،همزمان در 10قطب و245 نفر شرکت کننده در شهرستانهای چادگان،خمینی شهر،نجف آباد،مبارکه،لنجان، ومرکزبهداشت2،دانشکده های دندانپزشکی ومدیریت اطلاع رسانی پزشکی،پرستاری،بهداشت برگزار گردید. این دوره جامع آموزشی به همت سید مرتضی هاشمی مدیر منابع انسانی دانشگاه انجام پذیرفت و مهندس محمد باقرمحبی مشاور مدیر،الهام نخعی ومحمد شمس معاونین،سید حسن موسوی مسئول امور اداری،دکتر حسین بیگی سر پرست گروه آموزش وتوسعه کارکنان و مرضیه دانش پژوه سرپرست گروه حقوق ،دستمزد وامور رفاهی وجمعی از کارشناسان از عوامل اجرایی برگزاری دوره فوق بودند.