رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مراسم تکریم رئیس اداره منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

روزیکشنبه13 خردادماه 1403 مراسم تکریم با حضور سید مرتضی هاشمی مدیر منابع انسانی دانشگاه،دکتر رحیمی ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی،الهام نخعی معاون منابع انسانی،رضا کریمی مدیر مرکز آموزشی درمانی فوق،دکترنصری نصرآبادی معاون درمان،شهناز علیخواه مترون،دکتر ایمان ادیبی معاون آموزشی، سیدحسن موسوی مسئول امور اداری مدیریت منابع انسانی، جعفر کیانی رئیس اداره تامین وتوزیع نیروی انسانی ،هاجر دادخواه مسئول امور لایحه وپیام آوران بهداشت،سعید اعراب رئیس اداره منابع انسانی مرکز فوق،بهاره جوادی کارشناس واحد استخدام،جمعی از مسئولین وکارشناسان در دفتر مدیریت مرکز آموزشی درمانی فوق برگزار گردید. ابتدا دکتر رحیمی اززحمات پرسنل خدوم مرکز آموشی درمانی فوق تشکر وبر اهمیت جایگاه منابع انسانی تاکید نمودند.در ادامه سید مرتضی هاشمی در خصوص بکارگیری بانوان در مناصب مدیریتی وحضور فعال بانوان در دستگاههای دولتی اشاره نمودند و اذعان نمودند با در نظر گرفتن سابقه درخشان بهاره جوادی ،ایشان را شایسته این سمت دانستیم وامیدواریم با انتصاب ایشان شاهد گامهای موثر در جهت پیشبرد اهداف حوزه منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی باشیم وسعید اعراب را یکی از اسطوره های اداره منابع نسانی دانشگاه برشمردند وهمکاری،تعامل وبهره مندی از مشارکت،تجارب ودانش در راستای تحقق اهداف متعالی سازمان را از خصوصیات برجسته ایشان نام بردند. در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر وهدایا از زحمات چند ساله سعید اعراب قدردانی وحکم انتصاب بهاره جوادی به عنوان رئیس اداره منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی تقدیم شد.