رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته تخصصی پشتیبانی و هوشمندسازی قرار گاه جوانی جمعیت با حضور رئیس اداره جمعیت مامایی معاونت درمان

روز سه شنبه 23 اسفند ماه 1401 کمیته  تخصصی پشتیبانی و هوشمندسازی قرار گاه جوانی جمعیت  با حضور خانم جوانمردی رئیس اداره جمعیت مامایی معاونت درمان  و دبیر کمیته تخصصی درمان قرارگاه جوانی جمعیت، جعفر کیانی رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی، عاطفه قربانی کارشناس مسئول بر آورد برنامه ریزی نیروی انسانی، هاجر دادخواه کارشناس امور طرح ولایحه، مهندس سمانه اسحاقی کارشناس واحد استخدام برگزار و پیرامون بررسی راهکارهای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مواد 41،49،50 قانون جوانی جمعیت بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.