رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کمیته نقل وانتقالات دانشگاه

روز شنبه 16 تیرماه 1403کمیته نقل وانتقالات دانشگاه با حضور سید مرتضی هاشمی مدیر منابع انسانی،دکتر حمید گنجی مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع،دکتر گله داری سرپرست معاونت بهداشت ورئیس مرکز بهداشت استان،هادی صفری مشاور رئیس دانشگاه ومدیر حراست، دکتر راستین مدیر امور بیماری ها ومراکز تشخیص درمانی معاونت درمان،دکتر صفدریان مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری،سمانه شمس سرپرست واحد نقل وانتقالات،زهرا زمانی رئیس گروه مهندسی سازمان،صدیقه قاسمی کارشناس نقل وانتقالات،مهری داستانپور رابط نقل وانتقالات معاونت درمان،خانم ناجی رابط نقل وانتقالات معاونت بهداشتی،دکتر ندا کریمی معاون پرستاری در اتاق جلسات مدیریت منابع انسانی تشکیل گردید.وپیرامون درخواست های ماموریت،تمدید ماموریت وانتقال کارکنان در حوزه های بهداشت و درمان بحث وتبادل نظر گردید وتصمیمات مقتضی اتخاذ شد. نتایج متعاقبا از طریق وب سایت مدیریت منابع انسانی به نشانی الکترونیک Afa.mui.ac.ir قسمت منابع انسانی نتایج کارگروه نقل وانتقالات اعلام خواهد گردید.