رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارشناسان مدیریت امور پشتیبانی و مدیریت فاوا 1403/03/22

جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارشناسان محترم اداره امور قراردادها، دفتر کمیسیون مناقصات، دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی، اداره ارزیابی، واحد تدارکات، کارشناسان محترم قراردادهای مدیریت it و پشتیبانی دانشگاه، با حضور مدیر محترم امور پشتیبانی، معاونین محترم و رئیس محترم امور مالی مدیریت در روز سه شنبه مورخ ۲۲ /۰۳ /۱۴۰۳ تشکیل گردید.
در این جلسه پس از مرور دستورالعمل های جاری نسبت به بحث و تبادل نظر در خصوص قوانین و فرآیندهای جاری موضوعات واگذاری اقدام گردید.