رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه با پرسنل خدوم اداره فضای سبز مدیریت امور پشتیبانی

روز شنبه مورخ 1403/04/16 ریاست محترم دانشگاه در نشستی صمیمانه با پرسنل خدوم و زحمت کش فضای سبز  از زحمات شبانه روزی این عزیزان خصوصا در زمینه مدیریت و کاهش مصرف آب غیر شرب در آبیاری فضای سبز فصول گرم سال در پردیس دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.