رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از بیمارستان دردست افتتاح شهید سلیمانی شهرستان ورزنه

روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ بازدید دکتر گنجی مشاور اجرایی معاونت توسعه و مهندس سورانی مدیر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی دانشگاه در معیت آقای دکتر شیرانی رییس دانشگاه ،معاون درمان دکتر حیدری ، دکتر گلزاری مشاور اجرایی معاونت درمان  از بیمارستان در دست افتتاح شهید سلیمانی شهرستان ورزنه داشتند. در این بازدید دکتر فاضلی رییس بیمارستان و آقای لاری مدیر بیمارستان مشکلات و موانع را مطرح نمودند. در پایان بازدید جلسه ای جهت بررسی مشکلات و هم اندیشی جهت رفع مشکلات و نواقص برگزار شد و در پایان تصمیماتی اتخاذ شد.