رفتن به محتوای اصلی
x

نمونه ای از اقدامات انجام شده در بهمن ماه1401 جهت بیمارستان در دست افتتاح شهید سلیمانی شهرستان رزنه

نمونه ای از اقدامات انجام یافته در بهمن ماه سال 1401 که به همت تیم مدیریتی بیمارستان در دست افتتاح شهید سلیمانی در حال انجام می باشد. 

-آماده سازی محوطه بیمارستان و روکش آسفالت جهت خیابان

-آماده سازی قسمت رادیولوژی بیمارستان جهت راه اندازی ونصب دستگاه طبق نقشه جدید وتاییدیه های لازم 

-نصب درب برقی اورژانس

-نصب و راه‌اندازی آسانسور های مرکز وتایید استاندارد های لازم 

-و...