رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان « دانشگاه پیشتازِ توسعه در سال ۱۴۰۱»

 

همزمان با برگزاری ششمین همایش معاونین توسعه وزارت بهداشت که در روزهای دوم و سوم خرداد ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید از مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان « دانشگاه پیشتازِ توسعه در سال ۱۴۰۱» تقدیر بعمل آمد. دکتر مصلحی ضمن تبریک این رخداد به همکاران سختکوش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اهمیتِ ارتقای سطح کیفی خدمات به مردم عزیز گفت: به لطف خداوند متعال، حمایت ها و رهنمودهای بی دریغ ریاست محترم دانشگاه مفتخر به دریافت نشانِ«دانشگاه پیشتاز در توسعه» شدیم. ایشان در ادامه افزود: توجه به مقوله ی بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های موجود از اهم اولویت های مجموعه توسعه بوده که امیدواریم بیش از پیش در این مسیر گامهای موثرتری برداریم. معاون توسعه در پایان از تلاش های همکاران گرانقدر در مدیریت های منابع انسانی، امورمالی و درآمد، امور پشتیبانی، منابع فیزیکی، تحول، بودجه و سایر واحد‌های مربوطه تشکر و قدردانی نمود.

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)