رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت توسعه میزبان تیم پایش مرکز بودجه وزارت بهداشت

روزهای 24 و 25 مردادماه تیم پایش مرکز بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بررسی واحدهای مختلف پرداختند. در این دوره از پایش مرکز بودجه وزارت متبوع مدیریت های بودجه، برنامه ریزی و پایش عملکرد، امور مالی، امور پشتیبانی و منابع فیزیکی و نیز مراکز الزهرا(س)، قلب شهید چمران، نوروعلی اصغر(ع) و امام خمینی(ره) فلاورجان و همچنین طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) وبیمارستان96 تختخوابی برخوار بصورت تخصصی ارزیابی شدند. رضا شالودگی سرتیم پایش وزارت بهداشت در طی این پایش ضمن خرسندی از فعالیت های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد با توجه به ایجاد قرارگاه مدیریت در دانشگاه و نیز اجرایی کردن مصوبات آن میتوان گامهای موثری را در مسیر به وری برداشت. دکتر محسن مصلحی نیز در پایان این دوره از ارزیابی ضمن تشکر و قدردانی از حضور اعضای تیم پایش و با اشاره به رسالت قرارگاه مدیریت گفت: بهره وری یعنی مدیریت منابع محدود برای پاسخ به نیازهای نامحدود و این امر محقق نخواهد شد مگر با آسیب شناسی دقیق و تعیین نفاط و فرآیندهای نیازمند تغییر و اصلاح، برنامه ریزی صحیح و قابل ارزیابی و عملیاتی نمودن تصمیمات با اراده ای قوی و پیگیری های مستمر که در این راستا با صرف وقت و انرژی مضاعف، قدم برخواهیم داشت.