رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از بخشها و بررسی موضوعات حوزه های مختلف بیمارستان شهید مدرس

روز پنج شنبه مورخ 16/6/1402 معاون توسعه به همراه مدیر منابع انسانی از بخشهای مختلف بیمارستان شهید مدرس بازدید بعمل آوردند. در این بازدید دکتر محسن مصلحی با بیان اینکه بیمارستان شهید مدرس یکی از مراکز ویژه دانشگاه می‌باشد گفت:« بخش قابل توجهی از مشکلات سازمانی با نگاه علمی و کارشناسی و نیز عملیاتی کردن مصوبات قرارگاه مدیریت قابل حل است». معاون توسعه در ادامه افزود:«توزیع صحیح نیروها با جلوگیری از انباشت و جای گذاری منطقی منابع انسانی، راهکار زیرساختیِ بهره مندی از ظرفیتِ سرمایه های انسانی است».