رفتن به محتوای اصلی
x
بازدید تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی وزارت متبوع از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

در راستای اجرای دور دوم بازدید و پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی وزارت متبوع همراه با نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، مازندران، کرمان و اهواز از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیمارستان الزهرا(س)، در چهار حوزه اصلی امور قراردادها، امور انبارها، امور خدمات عمومی و امور تدارکات در روزهای شنبه 1402/07/29 لغایت یکشنبه 1402/07/30با حضور مسئولین مدیریت امور پشتیبانی و بیمارستان مذکور  پایش بعمل آوردند.

بازدید تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ارزیابان منتخب وزارت متبوع) در از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مجتمع تخصصی آموزشی درمانی امام رضا (ع)

در راستای اجرای دور دوم بازدید و پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ارزیابان منتخب وزارت متبوع) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مجتمع تخصصی آموزشی درمانی امام رضا (ع)، در چهار حوزه اصلی قراردادها، امور انبارها، امور خدمات عمومی و امور تدارکات در روزهای یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ لغایت دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئولین مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه و مرکزآموزشی درمانی پیشگفت و نمایندگان وزارت متبوع پایش بعمل آمد.

بازدید تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ارزیابان منتخب وزارت متبوع) از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان بهارلو وابسته به دانشگاه مذکور و دانشگاه علوم توانبخشی

در راستای اجرای دور دوم بازدید و پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ارزیابان منتخب وزارت متبوع) از دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان بهارلو وابسته به دانشگاه مذکور و دانشگاه علوم توانبخشی، سلامت و رفاه اجتماعی، در چهار حوزه اصلی قراردادها، امور انبارها، امور خدمات عمومی و امور تدارکات در روزهای سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ لغایت پنج شنبه۱۴۰۲/۰۶/۳۰ با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تهران و مشاور اجرایی ایشان و مسئولین مدیریت امور پشتیبانی و بیمارستان های پیشگفت و با حضور نمایندگان وزارت متبوع پایش بعمل آ

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از جناب آقای خالویی مدیر محترم امور مالی

با عنایت به اینکه جناب آقای خالویی عضو محترم کمیسیون مناقصات دانشگاه به افتخار بازنشستگی نائل شدند؛ درجلسه کمیسیون مناقصات دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ توسط اعضای محترم کمیسیون و دبیر محترم کمیسیون مناقصات از زحمات و خدمات ایشان در طی مدت زمان تصدی، تقدیر بعمل آمد.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت انبار با محوریت ارتقاء فرآیند و استقرار نرم افزار در راستای قرارگاه مدیریت و افزایش منطقی درآمدها و کاهش هزینه های دانشگاه

کارگاه آموزشی مدیریت انبار با محوریت ارتقاء فرآیند و استقرار نرم افزار در راستای قرارگاه مدیریت و افزایش منطقی درآمدها و کاهش هزینه های دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر گنجی مشاور محترم  اجرایی معاون توسعه مدیریت و منابع، آقای دکتر بهرامی رئیس محترم دانشکده پرستاری و مسئولین انبار(تجهیزات، دارو و ملزومات) واحد های تابعه روز سه شنبه 21 شهریورماه از ساعت 7:30 لغایت 16:00 در دانشکده پرستاری برگزارشد.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه اجرا و نظارت بر امور نگهداری و راهبری تاسیسات و مخابرات پردیس دانشگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه اجرا و نظارت بر امور نگهداری و راهبری تاسیسات و مخابرات پردیس دانشگاه روز دوشنبه 6 مرداد ماه با حضور سرپرستان امورعمومی و تاسیسات پردیس در دانشکده پرستاری برگزار شد.

بازدید تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ارزیابان منتخب وزارت متبوع) از دانشگاه علوم پزشکی شهید دکتر بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و بیمارستان امام حسین (ع)

در راستای اجرای دور دوم بازدید و پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تیم پایش عملکرد حوزه امور پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ارزیابان منتخب وزارت متبوع) از دانشگاه علوم پزشکی شهید دکتر بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید دکتر بهشتی، در چهار حوزه اصلی امور قراردادها، امور انبارها، امور خدمات عمومی و امور تدارکات در روزهای  سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ با حضور مسئولین مدیریت امور پشتیبانی و بیمارستان مذکور با حضور نماینده وزارت متبوع پایش بعمل آمد.

دومین جلسه بازنگری و تدوین شرایط احراز و نحوه جذب و نگهداشت عنوان شغلی راننده (رانندگان آمبولانس‌های بیمارستانی، پیش‌بیمارستانی، سواری و تشریفات) روز سه شنبه 17 مرداد 1402 در دفتر مدیر امور پشتیبانی برگزار شد.

جلسه بازنگری و تدوین شرایط احراز و نحوه جذب و نگهداشت عنوان شغلی راننده (رانندگان آمبولانس‌های بیمارستانی، پیش‌بیمارستانی، سواری و تشریفات) روز سه شنبه 17 مرداد 1402 در دفتر مدیر امور پشتیبانی با حضور کارشناسان مدیریت‌های منابع انسانی، اورژانس، توسعه و تحول اداری و امور پشتیبانی برگزار شد.

جلسه کارگروه تحقیق و توسعه در دفتر مدیریت پشتیبانی روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

روز دو شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ جلسه ای با حضور استاد آقای دکتر فردوسی و اعضای کارگروه تحقیق و توسعه در دفتر مدیریت پشتیبانی برگزار گردید. در این جلسه دستاوردها و برنامه های آتی کارگروه تحقیق و توسعه مدیریت امور پشتیبانی ارائه گردید. در نهایت آقای دکتر فردوسی رهنمودهایی به منظور ارتقای عملکرد کارگروه عنوان فرمودند.

اولین جلسه بازنگری و تدوین شرایط احراز و نحوه جذب و نگهداشت عنوان شغلی راننده (رانندگان آمبولانس‌های بیمارستانی، پیش‌بیمارستانی، سواری و تشریفات) روز شنبه 7 مرداد 1402 در دفتر مدیر امور پشتیبانی برگزار شد.

جلسه بازنگری و تدوین شرایط احراز و نحوه جذب و نگهداشت عنوان شغلی راننده (رانندگان آمبولانس‌های بیمارستانی، پیش‌بیمارستانی، سواری و تشریفات) روز شنبه 7 مرداد 1402 در دفتر مدیر امور پشتیبانی با حضور کارشناسان مدیریت‌های منابع انسانی، اورژانس، توسعه و تحول اداری و امور پشتیبانی برگزار شد.

اشتراک در امور پشتیبانی

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.