رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی مناقصات عمرانی

آگهی مناقصات عمرانیآگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه پله و آسانسور اتاق های عمل مرکز آموزشی درمانی امیناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ستاد شبکه بهداشت درمان کوهپایهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو عدد ترانس kva۲۰۰۰ جهت مرکز آموزش درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) و انجام کلیه تعهداتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۷ دستگاه هواساز جهت پروژه پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمراناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ستاد شبکه بهداشت درمان ورزنهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات ستاد شبکه بهداشت درمان هرنداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو عدد ترانس جهت مرکز آموزش درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه هواساز جهت csr مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی تالار شریعتی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه برج خنک کننده فایبر گلاس با ظرفیت هر کدام ۶۰۰ تن تبرید جهت مرکز آموزشی درمانی سید الشهداء (ع) اصفهاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو عدد ترانس جهت مرکز آموزش درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت ۱۶۷۵ کیلو ولت آمپر جهت مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی و راه اندازی پست برق زمینی به منظور تامین برق بیمارستان فاطمیه (س) بادروداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۷۰ متر مکعب در شبانه روز جهت بیمارستان فاطمیه(س) بادروداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک بیمارستان شهید آیت الله اشرفی خمینی شهر اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه هواساز جهت csr مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی تالار شریعتی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه برج خنک کننده فایبر گلاس با ظرفیت هر کدام ۶۰۰تن تبرید جهت مرکز آموزشی درمانی سید الشهداء (ع) اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی و راه اندازی پست برق زمینی به منظور تامین برق بیمارستان فاطمیه (س) بادرود اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، یک دستگاه چیلر با ظرفیت ۱۲۰ تن تبرید جهت ساختمان مرکز بهداشت شماره یک و دو اصفهان(مرکز ملاهادی سبزواری) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، یک دستگاه چیلر هوا خنک با ظرفیت هر کدام ۱۴۰ تن جهت بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر ۱۲۰ تن تبرید جهت مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۲دستگاه چیلر با ظرفیت ۳۰ تن ستاد شبکه بهداشت و درمان چادگان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی،خرید و اجرای باس داکت جهت نیرورسانی به چیلرهای مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمراناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی و راه اندازی پست برق زمینی به منظور تامین برق بیمارستان فاطمیه (س) بادروداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی تالار شهید دکتر شریعتی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات اساسی ۲ دستگاه چیلر جذبی با ظرفیت ۳۰۰ تن جهت بیمارستان ۹ دی منظریه خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات بخش بستری بیمارستان عیسی بن مریم(ع)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و استاندارد سازی بیمارستان آیت اله گلپایگانی شهرستان گوگد گلپایگان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی تالار شریعتیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای سقف کاذب مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) (ساختمان منصوری)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم و کابل های فشار ضعیف جهت مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)( ساختمان منصوری )اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل شبکه کامپیوتر جهت مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)( ساختمان منصوری )اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی،خرید و اجرای باس داکت جهت نیرورسانی به چیلرهای مرکز آموزشی درمانی چمراناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و استاندارد سازی بیمارستان آیت ا... گلپایگانی شهرستان گوگد گلپایگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تمدید تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان شهدای دهاقاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان شهدای دهاقاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و توسعه بخش مبارزه با هاری مرکز ابن سینا - مرکز بهداشت شماره 1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ۳ دستگاه آسانسور تخت بر جهت بیمارستان محمد رسول ا... (ص)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان شهدای دهاقاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و توسعه بخش مبارزه با هاری مرکز ابن سینااداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد شیرآلات و لوازم كنترلی پروژه مرکز آموزشی،درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)( ساختمان منصوری )اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تکمیل بخش لندری بیمارستان امیناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات موتورخانه بیمارستان حضرت زینب (س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بیمارستان شهدای دهاقاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی ساختمانهای جنبی و محوطه مجموعه بیمارستان افضلیان ناییناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، حمل ، نصب وراه اندازی تابلو پست برق کرامتی مرکز آموزشی درمانی شهید آیت ا... دکتر بهشتی اصفهاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد شیرآلات و لوازم كنترلی پروژه مرکز آموزشی،درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلوهای فشار ضعیف تکمیل مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)( ساختمان منصوری )اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،حمل و نصب درب،پنجره و نمای فریم لس مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) ( ساختمان منصوری )اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت مرکز سلامت تاجداری گلپایگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دیالیز جندقاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات