رفتن به محتوای اصلی
x

رسالت

رسالت کلی مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
-    طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی مراکز تابعه ( کلیه شهرستان ها و بیمارستان های تابعه ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  شامل احداث و بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی، دانشکده ها، معاونت ها، ساختمان های ستاد اداری، خوابگاه های دانشجویی، ورزشگاه ها و سایر پروژه های عمرانی که بر اساس سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اولویت های دانشگاه تعیین و ابلاغ می گردند.